Przejdź do nowej wersji strony »

autor: Robert Krakowiak

« Nowszy artykuł   ||   Spis   ||   Starszy artykuł »

Modlitwa sylwestrowa

na dobry Nowy Rok
powrót do strony głównej
o autorze książki
Nowe artykuły
opis książki, spis treści, okładka
wybrane fragmenty książki
propozycje do praktycznego zastosowania: medytacja i dekret afirmacyjny
co o autorze i o metodzie sądzą jego klienci
mandale - obrazy tworzone w stanie medytacji
informacja o zajęciach i kontakt

      „Kochany Boże, niech twa światłość, jasność, moc, prawda i rzeczywistość przejawiają się w Nowym Roku w każdym moim geście, słowie i czynie. Niech twa czysta prawda przejawia się w Nowym Roku w moich myślach i poglądach o świecie. Czyń Boże jasność w sercach i umysłach ludzi. Przepełniaj mądrością działania polityków i decydentów w tym nowym roku. Niech twe światło życzliwości i miłości dominuje w nowym roku w stosunkach międzypaństwowych, środkach masowego przekazu, w wyrażaniu się każdego człowieka. Wielki Boże, swą mocą, mądrością i jasnością twórz w naszych umysłach pozytywny obraz świata. Niech twa Boże prawda i moc dają nam wolność od negatywów i wyobrażeń o nas i o świecie. Niech twe światło prawdy i miłości ulecza wszystkie związki i relacje międzyludzkie. Boże, swą mocą sprawiaj, że energia ludzi kierowana jest na budowę i tworzenie dóbr najwyższej jakości dla najwyższego dobra świata i ludzi. Kochany Boże swą potęgą i mocą sprawiaj, że ludzie dzielą się dobrami materialnymi i swoją pracą dla poszanowania środowiska naturalnego oraz dla pełnego zdrowia wszystkich ludzi. Kochany Boże, niech twa wielka mądrość przejawia się w doskonałych pomysłach na czyste pozyskiwanie energii przemysłowej i czyste wykorzystywanie oraz przetwarzanie dóbr materialnych w pełnej zgodzie i harmonii dla najwyższego dobra środowiska naturalnego oraz ludzi. Wielki Boże, niech z twoją mocą dokonują się wielkie, korzystne zmiany dla pełnej harmonii i równowagi całego środowiska naturalnego Ziemi.

      Kochany Boże, niech twa wielka energia miłości i czystej mądrości manifestuje się w nowym roku w postaci czystej boskiej świadomości ludzi na całej planecie. Niech twa wielka moc miłości, ciepła, lekkości i radości uświadamia ludziom korzyści z przejawiania pełnej zgody, życzliwości, szacunku i delikatności. Niech z twą mocą sprawczą następuje uzdrowienie wszystkich relacji międzyludzkich. Niech miłość i delikatność tryumfują we wszystkich związkach międzyludzkich. Niech czysto boski szacunek łączy się z zadowoleniem u wszystkich ludzi. Niech czysto boski szacunek łączy się z radością u wszystkich ludzi. Niech wspaniała energia radości, lekkości i zadowolenia płynie ze świadomości czystej miłości do serc i umysłów wszystkich ludzi. Niech czystość króluje w naszej mowie, modlitwie i działaniach. Święty Boże, niech twa potęga, prawda i moc przejawiają się w naszym cieple, radości, uczciwości i miłości w tym nowym roku. Niech ciepło, radość, uczciwość i miłość tworzą komfort i spokój w naszym życiu.

      Niech bosko czysta mądrość przejawia się w naszych decyzjach w pracy w tym nowym, dobrym roku. Niech bosko czysta pewność przejawia się w decyzjach dla najwyższego naszego dobra i innych ludzi w naszej pracy oraz życiu osobistym. Niech w tym nowym roku nasza praca jest łatwa, lekka i czysto bosko przyjemna. Niech boska, pełna radość jest obecna w naszej pracy. Niech ta boska radość rodzi moc do działania w naszej pracy z wielką łatwością i lekkością. Niech ze wzrostem radości następuje pełne spełnienie w naszej pracy. Niech to służy najlepszym efektom naszej pracy i naszemu rozwojowi. Kochany Boże, niech twa potęga dostatku, obfitości i bogactwa przejawia się w ogromnych zarobkach każdego z nas w tym nowym roku. Niech twa ogromna energia miłości powoduje otwarcie ludzi na bogactwo materialne oraz duchowe. Niech twa wielka energia szacunku daje ludziom świadomość zasługiwania i godności na wielkie dobra materialne. Niech światło dostatku i obfitości ogarnia cały świat. Niech światło bogactwa świeci nam nieustannie. Niech radość temu towarzysząca wzmacnia to bogactwo. Czyń Boże cuda. Niech to bogactwo materialne pracuje dla najwyższego dobra wszystkich ludzi i całej naszej planety.

      Dziękuję Boże.”


      Niech ta modlitwa płynie wraz z życzeniami noworocznymi. Na trzeźwo i przytomnie, bez alkoholu. Światu bardzo korzystna jest pełna przytomność. Jakieś 90% ludzi świętuje Nowy Rok z alkoholem, od lampki szampana do nieprzytomności. Pomimo tej rozpiętości i jedni i drudzy nie są w stanie odczuwać wtedy uczuć wyższych. Aby życzyć, trzeba czuć to, co się życzy. Dopiero wtedy życzenia mają moc pozytywnej kreacji.

 Tomek Nawrot« Nowszy artykuł

Starszy artykuł »||   poprzednia strona   ||   Strona główna   ||   Początek strony   ||