_

   Wydawnictwo      DUCHOWA WIEDZA       autor: Robert KrakowiakKontakt z wydawnictwem


Jestem prostym człowiekiem, takim jak Ty i jak każdy inny. Pochodzę ze zwykłej rodziny. Miałem najzwyklejszych rodziców i normalne, jak każdy, dzieciństwo. Nie urodziłem się z żadnymi specjalnymi zdolnościami i nie skończyłem żadnej nadzwyczajnej szkoły. Jedyne co zrobiłem, to zmieniłem swoje życie i postanowiłem pomóc w tym również innym, o czym opowie Ci moja książka. proponowany opis strony: Jest to strona wydawnictwa duchowa wiedza autorem jest robert krakowaik i jest to strona powiecona jego książce pod tytyem dzieci regresji erapia dzieciństwa "Strona Roberta Krakowiaka poświęcona jego książce DZIECI REGRESJI - Terapia dzieciństwa. Jest to książka udowadniająca wpływ urazów i huna doświadczeń z okresu dzieciństwa na dorosłe życie oraz zawierająca opis uzdrawiających praktyk i ćwiczeń." Moja praca terapeutyczna polega na łączeniu praktyk: Huny, Jogi oraz Buddyzmu wraz ze współczesnymi technikami terapeutycznymi i doskonalenia osobowości. Z Huny wykorzystuję naukę o trzech jaźniach, wizualizację i przekonanie, że cel, który się sobie postawi jest do osiągnięcia, pod warunkiem zachowania zdrowych regresing intencji joga do huna siebie i innych. W modlitwie odwołuję się do nadświadomości, joga w której pozytywne myślenie każdy przechowuje doskonały obraz siebie: swojego doskonałego ciała, stanu emocjonalnego, wyobrażeniowego oraz informacje o najlepszych zdolnościach i predyspozycjach, które ma każdy z nas. Afirmacje dzięki takiemu kontaktowi pomagam klientowi stworzyć w wyobraźni doskonały obraz siebie, modlitwa po czym ma on za zadanie utrzymać go w swojej wizualizacji. Z Jogi wykorzystuję głównie naukę o oddechu i pracę z energią człowieka. Uczę klienta obserwować różnicę energetyczną między jego aktualnym stanem a doskonałym obrazem ezoteryka siebie. Poprzez odpowiednie oddechy klient afirmacje dostraja się do owej energii i urzeczywistnia ją w swoim ciele. W czasie takiego dostrajania pozytywne myślenie się energetycznego do nadświadomego obrazu siebie, pracy z energią i z intensywnym, świadomym oddychaniem uzewnętrzniają się wszelkie dawne urazy, porażki, napięcia energetyczne i tłumione negatywne emocje, afirmacje czyli wszystko to, co nie pozwala nam na przejawianie na planie fizycznym naszego pozytywne myślenie ezoteryka doskonałego obrazu siebie, o modlitwa którym ezoteryka informacje przechowuje nasza nadświadomość. Tutaj niezbędne okazują się afirmacje nauki buddyjskie, z których pochodzi nauka pozytywne myślenie prawa karmy - prawa przyczyny i skutku, nauka o reinkarnacji i wyzwoleniu z ezoteryka cierpienia poprzez wyzbycie się emocji. Okazuje afirmacje się, że każdy problem, negatywne doświadczenie tao czy nawet dolegliwość fizyczna mają swoją przyczynę w błędnym myśleniu afirmacje, pozytywne myślenie czy postępowaniu w przeszłościmodlitwa . W takiej sytuacji sugeruję klientowi powrót pamięcią z obecną świadomością do pierwotnej przyczyny danej emocji lub negatywnego odczucia po afirmacje to, by przyjrzeć się podjętym wówczas tao decyzjom, ich motywom i ich konsekwencjom oraz zmienić owe decyzje na pozytywne i korzystnie działające afirmacje w modlitwa obecnym życiu. Taki powrót pamięcią pozwala zintegrować negatywne i ograniczające wzorce myślowe, dzięki czemu ułatwia przejaw pozytywnej wizualizacji, do pozytywne myślenie jakiej osoba dostrajała się na początku takiej sesji afirmacje. Oczywiście ja nie gwarantuję takiego sukcesu za pierwszym razem. Współpracująca ze mną osoba zobowiązana jest do samodzielnej pracy nad sobą, do skoncentrowania swojej uwagi poprzez medytacje i afirmacje na zalecanym pozytywne myślenie przeze mnie temacie. Moja współpraca z klientem jest tym bardziej owocna im bardziej zaangażowana w nią jest osoba ze medytacja mną współpracująca. Ważne jest więc aby dany klient jak najwięcej od medytacja siebie oczekiwał, nie zakłamywał się, regresing był gotowy do współpracy i do zaangażowania w siebie czasu i energii. Zdarza pozytywne myślenie się, że huna sesje ze regresing mną w medytacja pewnym momencie bywają nieprzyjemne, gdyż wyciągają na wierzch stare, często stłumione medytacja emocje. Zdarza się również, że klient nie chce się huna zaangażować w intensywne oddechy, które również mogą wywoływać negatywne odczucia. Ale cóż, współpraca ta wymaga pewnych poświęceń, jednak daje swoje rezultaty pozytywne myślenie w postaci nawet joga uzdrowień nieuleczalnych dolegliwości. dodatkowe slowka to: regresing, duchowość, modlitwa, ezoteryka, a także, rozwój duchowy, medytacja, huna, joga, tao, oraz, jak również, też, i na koniec, afirmacje, pozytywne myślenie to by byo tyle