_

   Wydawnictwo      DUCHOWA WIEDZA       autor: Robert KrakowiakKontakt z wydawnictwem


Jestem prostym człowiekiem, takim jak Ty i jak każdy inny. Pochodzę ze zwykłej rodziny. Miałem psychologia najzwyklejszych rodziców i normalne, jak każdy, dzieciństwo. Nie urodziłem się z żadnymi specjalnymi zdolnościami i nie skończyłem żadnej nadzwyczajnej szkoły. Jedyne co zrobiłem, to zmieniłem swoje życie i postanowiłem pomóc w tym również innym, o czym opowie Ci moja książka. proponowany opis strony: Jest to strona wydawnictwa duchowa wiedza autorem jest robert krakowaik i jest to strona powiecona jego książce pod tytyem dzieci regresji erapia dzieciństwa "Strona Roberta Krakowiaka poświęcona jego książce DZIECI REGRESJI - Uzdrawianie dzieciństwa. Jest to książka udowadniająca psychologia, parapsychika, wpływ urazów i doświadczeń z okresu dzieciństwa na dorosłe życie oraz zawierająca opis uzdrawiających praktyk i ćwiczeń." Moja praca terapeutyczna polega na łączeniu praktyk: Huny, Jogi oraz Buddyzmu wraz ze współczesnymi technikami terapeutycznymi i doskonalenia osobowości. Z Huny wykorzystuję naukę o trzech jaźniach, wizualizację i przekonanie, że cel, który się sobie postawi jest do osiągnięcia, pod warunkiem zachowania psychoterapia parapsychika zdrowych intencji do siebie i innych. W modlitwie odwołuję się do nadświadomości, w której każdy przechowuje doskonały obraz siebie: swojego doskonałego ciała, stanu emocjonalnego, wyobrażeniowego oraz informacje o najlepszych zdolnościach i predyspozycjach, które ma parapsychologia, psychoterapeuci, terapeuta, psychoedukacja, wychowywanie dzieci każdy z nas. Dzięki takiemu kontaktowi pomagam klientowi stworzyć w wyobraźni doskonały obraz siebie, po czym ma on za zadanie utrzymać go w swojej wizualizacji. Z Jogi wykorzystuję głównie naukę o oddechu i pracę z energią człowieka. Uczę klienta obserwować różnicę energetyczną między jego aktualnym stanem a doskonałym obrazem siebie. Poprzez odpowiednie oddechy klient dostraja się do owej energii i urzeczywistnia ją w swoim ciele. W czasie takiego dostrajania się energetycznego do nadświadomego obrazu siebie, pracy z energią i z intensywnym, świadomym oddychaniem uzewnętrzniają się wszelkie dawne urazy, porażki, napięcia energetyczne i tłumione negatywne emocje, czyli parapsychologia, psychoterapeuci, terapeuta, psychoedukacja, wychowywanie dzieci wszystko to, co nie pozwala nam na przejawianie na planie fizycznym naszego doskonałego obrazu siebie, o którym informacje przechowuje nasza nadświadomość. Tutaj niezbędne okazują się nauki buddyjskie, z których pochodzi nauka prawa karmy - prawa przyczyny i skutku, nauka o reinkarnacji i wyzwoleniu z cierpienia poprzez wyzbycie się emocji. Okazuje się, że każdy problem, negatywne doświadczenie czy nawet dolegliwość fizyczna mają swoją przyczynę w błędnym myśleniu czy postępowaniu w przeszłości. W takiej sytuacji sugeruję klientowi powrót pamięcią z obecną świadomością do pierwotnej przyczyny danej emocji lub negatywnego odczucia po to, by przyjrzeć się podjętym wówczas decyzjom, ich motywom i ich konsekwencjom oraz zmienić owe decyzje na pozytywne i korzystnie działające w obecnym życiu. Taki powrót pamięcią pozwala zintegrować negatywne i ograniczające wzorce myślowe, dzięki czemu ułatwia przejaw pozytywnej wizualizacji, do jakiej osoba dostrajała się na początku takiej sesji. Oczywiście ja nie gwarantuję takiego parapsychologia, psychoterapeuci, terapeuta, psychoedukacja, wychowywanie dzieci sukcesu za pierwszym razem. Współpracująca ze mną osoba zobowiązana jest do samodzielnej pracy nad sobą, do skoncentrowania swojej uwagi poprzez medytacje i afirmacje na zalecanym przeze mnie temacie. Moja współpraca z klientem jest tym bardziej owocna im bardziej zaangażowana w nią jest osoba ze mną współpracująca. Ważne jest więc aby dany klient jak najwięcej od siebie oczekiwał, nie zakłamywał się, był gotowy do współpracy i do zaangażowania w siebie czasu i energii. Zdarza się, że sesje ze mną w pewnym momencie bywają nieprzyjemne, gdyż wyciągają na wierzch stare, często stłumione emocje. Zdarza się również, że klient nie chce się zaangażować w intensywne oddechy, które również mogą wywoływać negatywne odczucia. Ale cóż, współpraca ta wymaga pewnych poświęceń, jednak daje swoje rezultaty w postaci nawet uzdrowień nieuleczalnych dolegliwości. dodatkowe slowka to: psychologia, również, psychoterapia, a także, psycholodzy, i parapsychika, oraz, psychoterapeuta, Dzisiaj cokolwiek robię, czymkolwiek chcę się zająć, z czegokolwiek skorzystać, najpierw zastanawiam się, czy ta rzecz zapewni mi to, co tak naprawdę jest moim celem, czy w jakikolwiek sposób przybliża mnie to do stanu szczęśliwości i czy przypadkiem od niego nie odciąga. Dzięki temu wiem, co może mi sprzyjać, a co nie. Umiem to weryfikować. Być psychoterapia parapsychika, może pełne szczęście osiągnę dopiero po uwolnieniu się z cielesności, po oświeceniu czy osiągnięciu 36 etapu. Tego nie wiem. Ale wiem jedno, jeśli mi to parapsychologia, psychoterapeuci, terapeuta, psychoedukacja, wychowywanie dzieci pomoże mój cel osiągnąć, to ja tego chcę. Jeśli w stanie nirwany będę szczęśliwy, chcę go urzeczywistnić. Jeśli po oświeceniu będę psychologia, psychoterapia, psycholodzy, parapsychika, szczęśliwy, chcę się oświecić. psychologia, psychoterapia, psycholodzy, parapsychika, Jeśli Bóg zapewni mi szczęśliwość, chcę się z nim zjednać. Ale jeśli tylko coś w jakiś najdrobniejszy sposób miałoby mnie odciągać od tego stanu, to moja odpowiedź będzie prosta NIE CHCĘ TEGO! jak również, psychotronika, psycholog, psychoterapia, psycholodzy, parapsychika, Jeśli Bóg zapewni mi szczęśliwość, chcę się z nim zjednać. Ale jeśli tylko coś w jakiś najdrobniejszy sposób miałoby mnie odciągać od tego stanu, to moja odpowiedź będzie prosta parapsychologia, psychoterapeuci, terapeuta, psychoedukacja, wychowywanie dzieci NIE CHCĘ TEGO!parapsychologia, też, psychoterapeuci psychoterapia psycholodzy parapsychika, Jeśli Bóg zapewni mi szczęśliwość, chcę się z nim zjednać. Ale jeśli tylko coś w jakiś najdrobniejszy sposób miałoby mnie odciągać od tego stanu, to moja odpowiedź będzie prosta NIE CHCĘ TEGO!terapeuta, psychoedukacja, trauma, i na koniec, wychowywanie dziecii to by byo tyle