Afirmacje wybaczające, oczyszczające, uwalniające


Jest to dodatek dla czytelników książki: "Afirmacje Sukcesywne"
Do prawidłowego zrozumienia i zastosowania tych afirmacji niezbędne jest zapoznanie się z teorią zawartą w książce: "Afirmacje Sukcesywne".
 • Wybaczam rodzicom, że nie nauczyli mnie niewinnego korzystania z pełni życia, miłości i obfitości.
 • Wybaczam sobie, że podtrzymywałem przekonanie o braku możliwości niewinnego korzystania z pełni życia, miłości i obfitości.

 • Wybaczam mojej mamie, że mnie nie rozumiała i w nie właściwy sposób mnie motywowała.
 • Wybaczam sobie, że nie rozumiałam mojej mamy i nie dostrzegałam jej dobrych intencji wobec mnie.
 • Teraz rozumiem moją mamę, rozumiem jej intencje wobec mnie i wybaczam sobie moje żale i pretensje do niej.
 • Bez względu na to jak czułam się traktowana przez mamę, tak naprawdę jestem wartościowa, zdolna i mam łatwe możliwości polepszania siebie i jakości mojego życia.
 • Teraz dostrzegam i realizuję moją wartość, moją zdolność i moje pozytywne możliwości.
 • Teraz wybaczam sobie, że kierowałam się, działałam i traktowałam innych pod wpływem braku poczucia własnej wartości.
 • Teraz dzięki obecnemu rozumieniu siebie, moich zdolności i mojej wartości z łatwością rozwijam się, doskonale się, uzdrawiam i oczyszczam siebie, mój charakter, osobowość, emocjonalność, moje życie materialne i moje ciało.

 • Wybaczam mojej mamie, że nie traktowała mnie z pełną wartością, miłością i uznaniem.
 • Wybaczam sobie, że uzależniałam moją samoocenę i moje sukcesy od tego jak traktowała i jak oceniała mnie moja mama.
 • Bez względu na to jak traktowali mnie mama i tata, teraz mam świadomość mojej wartości, a życie traktuje mnie na równi z najbardziej szczęśliwymi ludźmi sukcesu.
 • Teraz dzięki temu, że uzdrawiam moje wnętrze, moje nastawienie i moją naturę, jestem kochana, doceniana i nagradzana przez życie.

 • Wybaczam sobie i wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że moje życie nie od razu ukierunkowało się w stronę szczęścia, miłości i dobrobytu.

 • Teraz wybaczam sobie, że uznawałam wartości i słuszność tych, którzy nie dawali mi poczucia bezpieczeństwa, którzy nie dawali mi miłości oraz nie pokazywali dobra i wartości tego świata i życia.

 • Teraz zwracam wolność sobie i wizerunkowi boga oceniającego, karzącego i narzucającego fałszywe zasady.

 • Teraz żyję ze świadomością osoby, wolnej, wartościowej i kochanej, której wszystko wybaczono i odpuszczono.

 • Teraz zwracam wolność kobietom w moich rodach i zwalniam siebie z powielania ich braku: godności, niewinności, prawa do szczęścia, miłości i spełnienia w związku miłości.

 • Teraz coraz łatwiej i z coraz lepszym dla mnie efektem przychodzi mi wybaczanie, odpuszczanie i zwracanie wolności innym.

 • Teraz zwracam pełną wolność sobie, wybaczam sobie, i zwalniam siebie z emocji i konsekwencji moich przodków.

 • Teraz wybaczam, odpuszczam i zwracam wolność moim przodkom, uznaję siebie za całkowicie wolną od ich przekonań, emocji, błędów i problemów.

 • Bez względu na to, jakie życie, przekonania i nauki mieli moi rodzice, ja jestem wolna od zobowiązań przekonań i schematów przyjętych od rodziców i przodków.

 • Zwalniam siebie z odpowiedzialności za swoich obecnych i byłych uczniów.

 • Zwalniam siebie z odpowiedzialności za wiedzę, którą przekazywałam.
 • (Ta afirmacja nie oznacza, że zawsze możemy się zwolnić z takiej odpowiedzialności, ale w pewnych okolicznościach, kiedy faktycznie nie ponosimy takiej odpowiedzialności, lub kiedy dobrze rozwiązaliśmy już swój problem, możemy pozbyć się niepotrzebnego nam obwiniania się odczuwanego emocjonalnie)

  Afirmacje dla kobiet po zabiegu aborcji:
 • Pomimo tego, co działo się w mojej przeszłości, teraz jestem niewinna, wartościowa i godna wszystkiego, co najlepsze i daję sobie zgodę na szczęście, miłość i sukcesy w moim życiu.
 • Wybaczam sobie i uwalniam się od wszelkich wzorców i intencji, poprzez które się obwiniałam, potępiałam i ograniczałam.
 • Teraz żyję czystością, niewinnością i miłością, w zgodzie z sobą i porządkiem wszechświata.
 • Już teraz mam wszystko to, co jest mi potrzebne do założenia pełnej, własnej rodziny i doświadczania szczęścia, miłości i spełnienia w niej.
 • Pomimo dawnym przekonań, wartości, intencji, stylu życia i sposobie postrzegania, teraz moje wartości sprawiają, że jestem godny i pozwalają mi na prawdziwie wartościowy, trwały i szczęśliwy związek miłości i namiętności z atrakcyjną dla mnie partnerką.
 • Teraz całkowicie i do końca wybaczam sobie wszelkie czyny, które popełniłam nie będą sobą i nie kierując się miłością.
 • Wybaczam, odpuszczam i zwracam wolność wszystkim tym, którzy mnie zranili i odciągnęli od życia miłością, wdzięcznością i dobrocią.
 • Teraz, pomimo przeszłych doświadczeń, odbudowuję w sobie miłość do siebie, życia i ludzi, oraz umiejętność życia miłością w szczęściu i spełnieniu.
 • Wybaczam sobie, że zwątpiłam w szczęście życia bezwarunkową miłością.
 • Okazuje się, że teraz udaje mi się żyć zgodnie z moją pierwotną, wewnętrzna naturą mojego serca.
 • Teraz odbudowuję w sobie życiowe siły, energię, entuzjazm i miłość do życia.

 • Afirmacje przeciwko używkom:
 • Teraz doświadczam przyjemności, luzu, swobody i zadowolenia będąc trzeźwym i przytomnym.
 • Teraz odnajduję siebie z dobrym samopoczuciem w relacji ze swoimi bliskimi.
 • Teraz całym sobą, swoimi intencjami, myśleniem i działaniem urzeczywistniam w sobie w pełni trzeźwy i przytomny umysł, poczucie bezpieczeństwa oraz ambitny i aktywny styl życia.
 • Okazuje się, że teraz moje uczucia same z siebie są w zgodzie z moim rozsądkiem, trzeźwym myśleniem, moim dobrem i pełnią mojego życia.

 • Dla osób ze skłonnościami samobójczymi:
 • Teraz doceniam moje życie, coraz bardziej cieszę się moim życiem i odnajduję w nim moje życiowe pasje, cele i wartości.

 • Afirmacje głównie uwalniające od skutków praktyk ascetycznych:
 • Zwalniam siebie z wszystkich ślubowań, zakodowań, zastraszeń, presji, przyzwyczajeń i pustych obietnic.
 • Moje życie, życiowe sukcesy i radość z nich są teraz niezależne od życia innych.
 • Zwalniam siebie z podtrzymywania w sobie ograniczających mnie nauk, przekonań i przyzwyczajeń.
 • Zwracam wolność wszystkim, którzy utwierdzali mnie i utrzymywali w błędnych i ograniczających przekonaniach.
 • Teraz jestem niewinna i w porządku, kiedy widzie mi się lepiej niż innym.
 • Okazuje się teraz, że im więcej dobra przyjmuję dla siebie tym więcej tego dobra jest mi dawane.
 • Teraz doskonale rozwijam się duchowo poprzez swoje osobiste życie materialne, rodzinne i zawodowe.
 • Teraz wewnątrz siebie odnajduje wszelkie przydatne mi bogactwo duchowe i materialne.
 • W życiu, które obecnie prowadzę dostrzegam swoją ścieżkę rozwoju i oświecenia.
 • Teraz radość z mojego życia osobistego, materialnego i rodzinnego jest dla mnie jednocześnie radością duchową osobistego rozwoju.
 • Teraz na swoje życie osobiste, materialne i rodzinne patrzę ze swoją wewnętrzną duchową miłością.
 • Teraz w swoim życiu osobistym, materialnym i rodzinnym widzę i doświadczam swojego osobistego rozwoju duchowego.
 • Teraz rozwijam się duchowo również poprzez swoje życie osobiste, materialne i rodzinne.
 • Okazuj się, że bogactwo i szczęście mnie osobiście uwzniośla duchowo.
 • Wybaczam, odpuszczam i zwracam wolność ludziom, którzy poprzez materię oddalają się od Boga.
 • Wybaczam sobie, że materię i ziemską radość oddzielałam od boskości.
 • Teraz cieszę się swoim życiem osobistym, materialnym i rodzinnym.
 • Okazuje się, że świat, życie i wola Boga wspierają mnie w osiąganiu coraz większego szczęścia, radości i bogactwa.
 • Teraz stosuję taką formę mojego rozwoju, który jest w pełnej zgodzie z moim codziennym szczęściem życiowym i z sensem mojego istnienia.
 • Teraz tu na ziemi, w życiu pełnią życia, doskonale odnajduję siebie prawdziwą i w pełni czuję się sobą.
 • Teraz przejawiam życiowe szczęście i żyję w pełniej harmonii z sobą, z moim światopoglądem i sensem mojego istnienia.
 • Teraz doskonale godzę sens mojego życia i mój rozwój z moim codziennym, szczęśliwym życiem.
 • Okazuje się, że moje życiowe szczęście, dostatek i miłość wspierają mnie w rozwoju sensu i wartości mojego istnienia.
 • Teraz w życiowym szczęściu, radości, miłości i w dostatku uzewnętrzniam prawdziwy sens i wartość mojego życia.
 • Okazuje się, że łatwe życie w sukcesie jest dobre dla mnie, dla mojego życia, mojej przyszłości i mojego duchowego wnętrza.
 • Okazuje się że trwałe życie w bogactwie i w szczęśliwym związku miłości jest w pełnej zgodzie z moją emocjonalnością, duchowością i sensem mojego istnienia.
 • W życiu po śmierci, jakiekolwiek ono jest, również jestem bezpieczna i za siebie odpowiedzialna.


Zobacz pozostałe kategorie:

Afirmacje na podniesienie poczucia własnej wartości »

Na cel życia, sens życia, życiowe wartości, osobowość, potencjał i sukcesy »

Dla dostatku, na dobrą pracę i własną działalność »

Dla dobrych relacji z ludźmi i udanego życia rodzinnego »

Na udany związek partnerski, dla kobiecości, męskości, seksualności i atrakcyjności w związku »

Na zdrowie, dobry wygląd i dobre samopoczucie »Dowiedz się więcej o książce Afirmacje Sukcesywne:

Opis książki »

Zakup książki »


Poleć to znajomym  


Zakup książki !Książki: "AFIRMACJE SUKCESYWNE"
oraz "DZIECI REGRESJI"
do kupienia na stronie autora.
Tylko tutaj na życzenie z dedykacją od autora.


Nazywam się Robert Krakowiak.
Od 1996 roku współpracuje z ludźmi pomagając im uwolnić się od wpływów doświadczeń z przeszłości, które nie pozwalały im realizować zaplanowanych przez siebie celów i żyć pełnią życia.
Zobacz opinie moich klientów »
Więcej o mojej pracy »
To do czego doprowadziła mnie owa pomoc zawarłem w swoich książkach i poprzez nie chcę dzielić się z Wami swoją wiedzą, która pomogła już wielu ludziom.

Kontakt ze mną:AFIRMACJE SUKCESYWNE

Afirmacje Sukcesywne

Opisuje zaawansowaną technikę pracy z afirmacjami. Nauczy Cię ona, jak układać, uwiarygodniać, stopniować i precyzować afirmacje pod kątem konkretnej osoby, konkretnego celu oraz etapu jego realizacji. Nauczy Cię również tego, jak skutecznie z nimi pracować. Książka mówi o tym, jak zmienić swój zewnętrzny, ale i wewnętrzny stan, czyli jak zmienić swoje życie i jak umieć się nim cieszyć. Zawiera wiedzę teoretyczną, jak również część praktyczną, która pozwala samodzielnie pracować nad sobą.
zobacz opis »
DZIECI REGRESJI
- Uzdrawianie dzieciństwa

Dzieci Regresji - Uzdrawianie dzieciństwa

Jeśli w Twoim życiu nie układa się tak jak chciałeś, jeśli czujesz w sobie opór, niemoc czy bezsilność w realizacji swoich celów, to ta książka pomoże Ci w odnalezieniu tego przyczyn, w uwolnieniu się od nich i otworzy Ci drogę do sukcesów. Książka ta ma za zadanie pomóc uwolnić się od przeszkadzających w dorosłym życiu: emocji, blokad i napięć pochodzących z okresu dzieciństwa. Przy okazji uczy umiejętnie, zdrowo i świadomie wychowywać własne potomstwo, by prawidłowo się rozwijało i mogło pozwolić sobie na szczęśliwe życie.


Wykłady wideo

"Usłyszałem kiedyś stwierdzenie, iż człowiek został stworzony bez instrukcji obsługi. Przyglądając się ludzkiemu zachowaniu stwierdziłem, że coś w tym jest. Wystarczy przyjrzeć się temu, w jaki sposób ludzie traktują się nawzajem i jakie konsekwencje przynoszą ich nieprzemyślane decyzje by przekonać się, że człowiek rzeczywiście nie potrafi posługiwać się swoim życiem."
Subskrypcj@


Jeżeli chcesz otrzymywać informacje
o moich kursach i wykładach
wpisz swój adres E-mail.

Duchowa.pl © Robert Krakowiak,
Wszystkie prawa zastrzeżone.