Afirmacje na podniesienie poczucia własnej wartości


Jest to dodatek dla czytelników książki: "Afirmacje Sukcesywne"
Do prawidłowego zrozumienia i zastosowania tych afirmacji niezbędne jest zapoznanie się z teorią zawartą w książce: "Afirmacje Sukcesywne".
 • Teraz odnajduje moje dobre miejsce dla mnie w świecie i w społeczeństwie gdzie czuję się wartościowa, doceniana i na właściwym miejscu.

 • Teraz skutecznie i umiejętnie pokazuję sobie i innym moje dobre predyspozycje, umiejętności i zdolności, dzięki którym osiągam sukcesy i układam sobie dobre, szczęśliwe życie.

 • Tak naprawdę mam w sobie i w moim życiu wszystko to, co pozwala mi się rozwijać, wzbogacać i uszczęśliwiać.

 • Teraz w pełni korzystam z przywilejów osoby wartościowej i godnej szczęśliwego życia.

 • Tak naprawdę jestem równy najbardziej wartościowym i szczęśliwym ludziom na świecie, i mam takie samo prawo do miłości, szczęścia i dostatku co oni.

 • Teraz dzięki mojej pracy nad sobą i obecnej świadomości mojej wartości w pełni korzystam z wszelkich przyjemnych i dobrych dla mnie przywilejów życia.

 • Tak naprawdę mam w sobie wszystko to, za co kocha się, docenia się i nagradza się ludzi.

 • Wybaczam sobie, że podtrzymywałam w sobie intencje nie nagradzania się, nie uznawania i nie doceniania mojej wartości, miłości, intuicji i wyższej świadomości.

 • Teraz uaktywniam te pokłady mojej świadomości, które dają mi sukces, szczęście i poczucie własnej wartości.

 • Teraz żyję dla siebie i w zgodzie z sobą, dla własnej radości, wygody i przyjemności.

 • Teraz mam świadomość tego, że jestem równy najbardziej wartościowym ludziom na świecie, i mam potencjał i możliwości najbardziej wartościowych ludzi na świecie.

 • Tak naprawdę jestem równa najbardziej wartościowym, najbardziej przedsiębiorczym, najbogatszym i najszczęśliwszym ludziom na świecie.

 • Teraz odkrywam w sobie i rozwijam coraz większe zasoby wartości, miłości i atrakcyjności.

 • Teraz moje życiowe doświadczenia są przejawem mojej wartości, godności, miłości i szczęścia.

 • Im bardziej poznaje prawdę na swój temat, tym bardziej dostrzegam w sobie wartość, cenność i pozytywną wyjątkowość.

 • Teraz w sobie mam źródło pozytywnego myślenia, pozytywnego działania i pozytywnego kształtowania mojego życia.

 • Teraz uzyskuję świadomość mojej pełnej wartości, godności życia w dostatku, komforcie i obfitości oraz wysoki status społeczny.

 • Tak naprawdę mam to, za co kocha się, docenia i współżyje się z drugim człowiekiem.
 • Jestem spokojna o moją wartość i o moje miejsce w między ludzkich uczuciach i relacjach.
 • Teraz mam, rozwijam i na co dzień cieszę się dobrą dla mnie wartością życia.
 • Teraz mam, rozwijam i na co dzień czerpię radość z wartością mojego życia.

 • Tak naprawdę dobre i bezpiecznie dla mnie jest moje wysokie poczucie własnej wartości, moje wysokie ambicje i dostatni, satysfakcjonujący mnie styl życia.

 • Teraz jestem coraz bardziej świadoma mojej wartości i bogactwa wewnętrznego.

 • Teraz, z moją postawą, z moim wnętrzem i z moim stylem życia jestem akceptowana, bardzo dobrze oceniana i doceniana.

 • Tak naprawdę, z natury jestem wartościowy i godny wszystkiego, co dobre i bardzo dobre.

 • Tak naprawdę jest możliwy styl życia i przejawiania się, który daje mi pełne, osobiste poczucie własnej wartości oraz życiowe szczęście, zadowolenie i spełnienie.

 • Tera odnajduje się i przejawiam się w takim stylu życia, który daje mi poczucie własnej wartości, zadowolenie, szczęście i spełnienie.

 • Okazuje się, że im bardziej przejawiam się jako wartościowa osoba, tym więcej wartościowych, życzliwych mi i przyjacielskich wobec mnie osób znajduje się w moim życiu.

 • Teraz mam odpowiednie narzędzie i sposobności do tego, by przejawiać moją wartość, zaradność i zdolność tworzenia.

 • Teraz, gdziekolwiek jestem i przy kimkolwiek jestem, jestem wartościowa i jest mi dobrze z sobą.

 • Teraz odkrywam w sobie moją prawdziwą, wysoka wartość, moje zdolności, predyspozycje i konstruktywne umiejętności.

 • Teraz buduję moje poczucie własnej wartości, niewinności, pewności siebie, i prawa do bogactwa i szczęśliwego żucia.

 • Tak naprawdę jestem kochana, doceniana i szanowana przez wartościowe dla mnie osoby, również, gdy jestem sobą i mam własne zdanie, poglądy i wartości.

 • Teraz jestem doceniana i wysoko oceniana również przez autorytety i wpływowe osoby.

 • Jestem spokojna i pewna moich poglądów, przekonań i teorii oraz ich rozwoju i przemian.

 • Teraz świat, życie i stosunek ludzi do mnie odzwierciedlają moje poczucie własnej wartości, godności i prawa do dostatku, szczęścia i miłości.

 • Tak się teraz układa moje życie, że dobrze wykorzystuję każdą jego chwilę.
 • Wybaczam, odpuszczam i zwracam wolność wszystkim, którzy odbierali mi wolność, nie pozwalali mi być sobą, nie pozwalali mi być twórczym i nie pozwoliliby ukształtował się we mnie mój własny pomysł na siebie, na moje życie, mój charakter i moją osobowość.
 • (Należy pamiętać, ze każda afirmacja wybaczająca komuś ma iść w parze z wybaczającą sobie, a także z zawierającą pozytywne wartości, zamienne do wybaczanych treści tak, jak jest w poniższym zestawie.)

 • Teraz całkowicie i do końca wybaczam, odpuszczam i zwracam wolność wszystkim, którzy odciągali mnie od bycia sobą, i od życia w radości, szczęściu i miłości.
 • Wybaczam i zwracam wolność wszystkim, którzy pchali mnie w życie obowiązkami, zobowiązaniami i brakiem przyjemności.
 • Wybaczam i zwracam wolność wszystkim, którzy utwierdzali mnie w przekonaniu, że ja nie potrafię i negowali moje życie w poczuciu własnej wartości, przyjemności, radości i w swobodzie.
 • Wybaczam sobie, że uległam presji otoczenia i porzuciłam moje wartości, wiarę w moje przyjemne, życie i prawo do realizacji życiowej pasji.
 • Wybaczam sobie, że zatraciłam wiarę w moją zdolność życia w swobodzie, przyjemności i miłości do życia.
 • Teraz odbudowuje się moja wiara w siebie, w moją wartość oraz zdolność do swobodnego i przyjemnego życia pełnią życia, z pasją, miłością i dobrocią.
 • Teraz pozwalam sobie na wyraźnie siebie swobodnie i twórczo.
 • Teraz moje okoliczności życiowe i stosunek innych do mnie pozwalają mi na odkrycie i realizację moich pasji, przyjemności i zamiłowań.

 • Teraz, bez względu na to, co myśli, co czuje do mnie i jak postrzega mnie mój ojciec, ja uznaje siebie i realizuję się jako w pełni wolna, samodzielna, zaradna, przebojowa kobieta sukcesu.

 • Teraz tak po prostu dotychczasową złość na siebie transformuję w świadomość swojej wartości, szacunek, wdzięczność i nagradzanie się miłością i dostatkiem.

 • Wierzę w swoje pozytywne przemiany, w swoje uzdrowienie i w swoją wartość.

 • Wybaczam, odpuszczam i zwracam wolność wszystkim, którzy we mnie nie wierzyli i nie pozwalali mi udowodnić sobie mojej wartości, zaradności, wolności i samodzielności.
 • Wybaczam sobie, że przejmowałem się opinią i krytyką innych, wątpliwością innych w moją osobę, i brakiem miłości i akceptacji mojej osoby.
 • Wybaczam sobie, że wątpiłam w moją wartość, zaradność, wolność i samodzielność.
 • Teraz mam coraz więcej dowodów na moją wartość, zaradność, wolność i samodzielność.

 • Teraz wybaczam, odpuszczam i zwracam wolność wszystkim, którzy mnie nie doceniali, nie wspierali i przysłaniali mi moje prawo do życia pełnią szczęścia, miłości i dostatku.
 • Wybaczam sobie, że wątpiłam w moją wartość, moją godność, w moją moc kreacji mojego życia i moje prawo do życia pełnią szczęścia, miłości i dostatku.
 • Teraz utwierdzam się w mojej wartości, mojej godności, w mojej mocy kreacji mojego życia i w moim prawie do życia pełnią szczęścia, miłości i dostatku.

 • Tak naprawdę jestem niewinna, w porządku i bezpieczna również, kiedy wykazuję lepszą od innych wartość, kompetencje, kreatywność i skuteczność.

 • Teraz wierzę w siebie i z coraz większą wiarą traktuję pojawiające się możliwości w moim życiu.

 • Teraz moje wzrastające poczucie własnej wartości uwydatnia mój urok, moje zalety i moje pozytywne cechy.

 • Bez względu na doświadczenia i wzorce moich przodków, ja tak naprawdę jestem wartościowa, atrakcyjna, mam świadomość mojego potencjału i teraz wyrażam to z pewnością siebie.

 • Bez względu na doświadczenia i wzorce moich przodków, ja teraz mam świadomość mojej wartości, atrakcyjności, mojego potencjału i teraz wyrażam to z pewnością siebie.

 • Teraz jestem sobie życzliwy i z niewinnością korzystam z dobrodziejstw mojego życia.

 • Teraz moje poczucie bezpieczeństwa skutecznie zapewnia mi bezpieczeństwo, spokój i dobre samopoczucie.

 • Wybaczam, odpuszczam i zwracam wolność wszystkim, którzy nie dostrzegali i nie doceniali mojej wartości, mojej mądrości i moim zdolnościom, i umniejszali mojemu prawu do naturalnego szczęścia, miłości i dostatku w moim życiu.
 • Wybaczam wszystkim, którzy ograniczali moje prawa, zastraszali mnie i szantażowali środkami do życia.
 • Wybaczam sobie, że godziłem się z brakiem pozytywnej opinii na mój temat, z brakiem doceniania mnie i z brakiem miłości wobec mnie.
 • Wybaczam sobie, że godziłem się z ograniczonymi prawami do szczęśliwego życia, miłości i dostatku.
 • Bez względu na to, co wmawiano mi w dzieciństwie na mój temat i w co sam uwierzyłem, tak naprawdę jestem człowiekiem w pełni wartościowym, godnym miłości, dostatku i szczęśliwego życia.
 • Tak naprawdę jestem w pełni wolnym, samodzielnym, życiowo zaradnym i przedsiębiorczym człowiekiem sukcesu.
 • Teraz udaje mi się realizować się jako przedsiębiorczy człowiek sukcesu.

 • Już teraz wiem jak to jest być wartościową osobą, co to znaczy być wartościową i co doświadczam dzięki świadomości mojej wartości.

 • Moje poczucie własnej wartości, godności i niewinności w pełni pozwala mi przyjąć wszelkie dobra i dobre rozwiązanie moich spraw.

 • Teraz jestem świadoma mojej wartości i mojego prawa do szczęścia, miłości, dobrych relacji i dóbr materialnych.

 • Teraz, pomimo tego, co doświadczyłam, skutecznie odbudowuję moją wolność, buduję moja wartość i zaczynam realizować szczęśliwe, dostatnie i pasjonujące życie.

 • Teraz z akceptacją, zrozumieniem i zachowując świadomość siebie prawdziwej reaguję na to, co mówią i wyrażają inni.

 • Teraz dzięki mojej pracy, pasji i życiu osobistemu staję się coraz bardziej wartościową, szczęśliwą i spełnioną osobą.

 • Teraz mam coraz większą pokorę, świadomość siebie i auto-uznanie.

 • Wybaczam, odpuszczam i zwracam wolność wszystkim, którzy nie traktowali mnie dobrze, nie szanowali mnie, nie doceniali i nie należycie wynagradzali.
 • Wybaczam sobie, że odmawiałem sobie prawa do swobodnego korzystania z życia.
 • Teraz pozwalam sobie w pełni korzystać z mojego prawa do szczęścia, miłości, dostatku i do swobodnego korzystania z życia.
 • Tak naprawdę to niewinne, w porządku, i dobre dla mnie i innych, gdy swobodnie korzystam z dostatku, miłości, szczęścia i obfitości świata.
 • Teraz odzyskuje i odbudowuję taką moją samoocenę, dzięki której realizuję się w moim codziennym życiu z miłością, poczuciem wysokiej wartości i prawem do dostatku, obfitości i spełnienia życiowego.

 • Teraz tak naprawdę ja, moja natura, moje myślenie i moje działania są w pełni pozytywne, dobre, wartościowe i godne docenienia, szacunku, miłości i wdzięczności.

 • Teraz wszystkie opinie i intencje skierowane w moją stronę motywują mnie do pozytywnego działania i poczucia własnej wartości.
 • (Na początku podświadomie będziemy myśleć o negatywnej opinii i intencjach, jednak później skierujemy się w stronę pozytywnych opinii i intencji, gdyż one najlepiej jednak motywują)

 • Teraz mam podstawy, argumenty i chęć do tego by czuć się wartościową, szczęśliwą i pozytywnie usposobioną.

 • Tak naprawdę różnię się od innych jedynie świadomością mojej wartości.

 • Okazuje się, że również w brew temu, co mówią i myślą inni, ja wiem najlepiej, co jest dla mnie dobre, co jest dla mnie realne i co daje mi osobiste szczęście i spełnienie.

 • Tak naprawdę jestem niewinna i w porządku ze swoim zachowaniem, traktowaniem innych i realizowaniem osobistego szczęścia.

 • Teraz mam świadomość tego, że zawsze byłam i jestem wartościowa i godna wszystkiego.

 • Teraz staję się jeszcze bardziej wartościowym człowiekiem dla siebie i w oczach innych ludzi.

 • Teraz dzięki pracy nad sobą, przestaję się utożsamiać z przeszłymi doświadczeniami, wyobrażeniami i wzorcami, a zaczynam przejawiać moją pierwotną wartość, moc i prawo do szczęśliwego życia, zadowolenia i miłości.

 • Teraz mam coraz więcej argumentów do czucia się wolną, wartościową, szczęśliwą i kochaną.

 • Wybaczam sobie, że nie wierzyłam w siebie i teraz pozwalam sobie dostrzegać w sobie i przejawiać moją wysoką wartość, kompetencje i umiejętności, i funkcjonować na wysoki status społeczny.
 • Teraz jestem realizuję się w taki sposób, że jestem doceniana również przez wartościowe, zamożne i wysoko usytuowane osoby.

 • Bez względu na to jak byłam traktowana przez innych i siebie, teraz daję sobie zgodę na robienie tego, co lubię i czerpanie z tego wysokich dochodów.

 • Teraz jestem i realizuję się w taki sposób, że jestem dostrzegana i doceniana również przez wartościowe, zamożne i wysoko usytuowane osoby.

 • Teraz ludzie zwracają uwagę na to, co mówię, wyrażam i daję do zrozumienia.

 • Teraz tak układam moje życie, moje życiowe wartości i moje miejsce w rodzinie, że tu gdzie jestem, w pełni odnajduje się Ja, jako Ja, z poczuciem własnej wartości, pasją mojego życia i miłością do mojego życia.

 • Teraz okazuję wdzięczność wyłącznie w zgodzie z sobą, z czym czuję się bobrze, zachowuję bycie ważną dla siebie i równowagę w dzieleniu się z innymi.

 • Im bardziej poznaję siebie i im bardziej zagłębiam się w sobie tym bardziej rozpoznaję się jako wartościową, piękną i cudowną osobę.

 • Teraz jestem spokojna o moje prawo do decydowania o moim życiu, o moją mądrość, o moją skuteczność w działaniu i o realizację moich sukcesów.

 • Teraz jestem coraz bardziej świadoma mojej wartości, moich możliwości i skutecznej realizacji sukcesów w moim życiu.

 • Teraz okazuję się być cenna, i cenne staje się moje życie dla mnie samej i innych.

 • Teraz ja sama, moim nastawieniem i działaniem podnoszę moją wartość, moją samoocenę i standard mojego życia.

 • Teraz odkrywam moją wartość, coraz łatwiej przejawiam moją wartość i coraz częściej doświadczam uznania mojej wartości przez siebie i innych.

 • Okazuje się, że inni akceptują mnie takiego, jaki jestem, akceptują moje działania, moje życiowe powodzenia, tępo życia i życiowe kryteria.

 • Teraz jestem spokojny o to, że moje zdanie jest dostrzegane, rozumiane i doceniane.

 • Teraz moje myślenie, decyzje i działania potwierdzają moją wartość, czynienie dobra i bycie kochaną.

 • Wybaczam sobie, że w imię miłości umniejszałam sobie moją wartość, ambicje i predyspozycje.

 • Wybaczam sobie, że przy rodzicach i ich zachowaniu umniejszałem mojej wartości, i zwątpiłem w siebie, w mój rozwój i w moje prawo do sięgania po sukces, bogactwa i miłości.
 • Teraz odbudowuję moje poczucie własnej wartości, i moje prawo do sukcesu i wzrostu finansowego.

 • Teraz moja prawdziwość i uczciwość są dostrzegane, doceniane i nagradzane.

 • Tak naprawdę dostatek i bogactwo są dobre dla mnie i z łatwością pozwalają mi zachować poczucie własnej wartości, szacunek u innych, dobre relacje.

 • Teraz jestem na tyle silna psychicznie i emocjonalnie, że żyję własnymi, obecnymi celami i pozytywnymi doświadczeniami.

 • Teraz udowadniam sobie swoją męskość i męską siłę poprzez życzliwość, swobodę, odwagę, śmiałość, pewność siebie i odpowiedzialność.

 • Mam coraz większą świadomość swojej wartości, dzięki czemu jestem wolny od przejmowania się opinią innych.

 • Teraz skutecznie pomagam innym dając im dobry przykład własną osobą, własnym rozwojem i własnymi sukcesami.

 • Bez względu na to, przez pryzmat jakich wartości byłam oceniana, tak naprawdę jestem w pełni cenna i wartościowa, teraz doceniam siebie i pozwalam innym dostrzegać moją wartość i mnie doceniać.

 • Teraz, tak po prostu od siebie, przejawiam moją wartość, pewność siebie i życiową zaradność.

 • Teraz łatwo i z akceptacją przyjmuję prawdziwe opinie na mój temat, co mnie rozwija, mobilizuje i doskonali.

 • Tak naprawdę jestem wartościowa, atrakcyjna i inteligentna, a teraz również doceniana, szanowana i kochana.

 • Teraz mam świadomość tego ze jestem wystarczająco dobra, wartościowa i zdolna, by osiągać i przejawiać się w życiowych sukcesach.

 • Okazuje się, że tak naprawdę jestem w pełni wolną osobą i z moim szczęściem, moją wartością i moimi predyspozycjami mogę robić to, co ja chcę.

 • Teraz łatwo rozpoznaję moje okoliczności, sytuacje i relacje jako sprzyjające mi, spokojne i życzliwe.

 • Jestem wartościowa i teraz przejawiam swoją pełną wartość również w relacjach z ludźmi i w związku miłości z mężczyzną.

 • Teraz odbudowuję moją wartość, wartość i radość mojego życia oraz dobre relacje i autorytet w oczach innych.

 • Teraz jestem w pełni bezpieczna i niewinna przejawiając osobistą wartość wyższą od przeciętnej i sięgając po ponad przeciętne bogactwo, komfort życia i życiowe sukcesy.

 • Jestem niewinna, w porządku i zadowolona z siebie zarówno kiedy się relaksuję jak i kiedy działam kreatywnie.

 • Teraz traktuje siebie jako osobę w pełni wartościową, samodzielną, życiowo zaradną i spełnioną.

 • Teraz w każdej sytuacji i w każdej okoliczności zachowuję pełne poczucie własnej wartości i świadomość mojej niewinności, uczciwości, rozwagi, prawości i mojego pozytywnego, konstruktywnego działania.

 • Okazuje się, że moje życie pozytywnie reaguje na moją wzrastającą śmiałość, odwagę i pewność siebie.

 • Teraz moją osobą zapewniam sobie moje wartości i przyjemności, i spełniam oczekiwania jako kobieta, jako partnerka, jako matka i jako pracownik.

 • Pomimo istniejących we mnie jeszcze słabości, już teraz coraz łatwiej przejawiam moją wartość i osiągam moje sukcesy.

 • Teraz z łatwością przejawiam moją wartość, wolność i pewność siebie w każdym towarzystwie i w każdej sytuacji.

 • Jestem niewinna, bezpieczna i w porządku również, kiedy żyję zgodnie z moimi własnymi wartościami, mądrością i stylem życia.

 • Bez względu na to jak i na kogo byłem wychowywany, tak naprawdę, taki, jaki jestem, jestem wartościowym człowiekiem zdolnym do sukcesu, szczęścia i miłości.

 • Teraz akceptuję, doceniam i kocham siebie, moją wartość, kobiecość i kreatywność.

 • Tak naprawdę jestem wystarczająco zdolna i dobra by realizować i współtworzyć wysokie projekty, przedsięwzięcia i sukcesy.

 • Teraz buduję moje życie wykorzystując moją niewinność, wartość, zdolność oraz pełne prawo do szczęścia i miłości.

 • Teraz moja samoocena staje się prawdziwie wartościowa, dostrzegana i doceniana przeze mnie i innych.

 • Tak naprawdę jestem wartościowa taka, jaka jestem i mam w sobie wszystko to, co potrzebuję do swojego rozwoju, doskonalenia się i udoskonalania swojego życia.

 • Tak naprawdę jestem w pełni wartościową osobą i mam pełne prawo do własnego zdania, własnych kryteriów i własnych sukcesów.

 • Coraz lepiej znam życie, siebie i swoje w nim możliwości.

 • Teraz odbudowuję (rozwijam) moją wiarę w siebie, w moją moc, mądrość, intuicję, miłość, trwałość uczuć i w szczęśliwy związek.

 • Tak naprawdę w mojej wartości jest pełne i naturalne prawo do korzystania z przywilejów życia, materii i relacji z ludźmi.

 • Tak naprawdę, to jaka jestem pozwala mi realizować moje również śmiałe, odważne i ambitne cele, plany i pasje.

 • Teraz w moim otoczeniu znajdują się wartościowi i przyjacielscy wobec mnie ludzie, którzy mnie doceniają, szanują i wspierają.

 • Wybaczam, odpuszczam i zwracam wolność wszystkim, którzy nie wyrażali wobec mnie prawdziwej miłości, akceptacji i nie doceniali mojego potencjału. Tak naprawdę mam w sobie to, za co kocha się ludzi prawdziwą, szczerą miłością.

 • Bez względu na sugestie struktury komórkowej mojego dna, ja kształtuje sobie osobowość, styl życia i moje funkcjonowanie w oparciu o spokój, poczucie bezpieczeństwa i świadomość możliwości konstruktywnego rozwoju, szczęścia, radości i miłości.

 • Okazuje się, że źródło mojej egzystencji jest tu i teraz, w moim obecnym życiu, w mojej pozytywnej rzeczywistości, w obecnym kształtowaniu i realizowaniu moich pozytywnych celów, w moim rozwoju, w mojej nauce, w mojej rodzinie, w moim domu i w moim szczęściu, radości i miłości.

 • Teraz doświadczam poczucia własnej wartości i sensu mojego życia, również gdy się relaksuję i doświadczam wolności, swobody i przyjemności.
 • Tak naprawę teraz świat daje mi pełną zgodę i możliwości na radosne i swobodne doświadczanie życia w dostatku, szczęściu i miłości.
 • Teraz w pełni korzystam dla siebie, dla mojej radości, wygody i przyjemności z efektów mojego działania.

 • Okazuje się, że również gdy ja żyję pełnią życia jestem akceptowana, doceniana i mile widziana w towarzystwie.
 • Teraz taka, jaka jestem, jestem akceptowana, chciana i lubiana w towarzystwie również przez osoby inteligentne, wartościowe i przebojowe.

 • Teraz staję się coraz bardziej śmiały i odważny wobec ludzi, instytucji i przedsięwzięć.

 • Teraz z akceptacją, docenieniem, na luzie i z radością podchodzę do siebie: do mojej osobowości, do mojego postrzegania świata i do mojego zachowania.

 • Teraz, dzięki mojemu pozytywnemu nastawieniu, wszystko w moim życiu idzie z godnie z moim poczuciem własnej wartości, moim życiowym zadowoleniem oraz sensem i wartością mojego życia.
 • Teraz taka, jaka jestem, z moim stylem bycia, zachowaniem i działaniem jestem kochana, doceniana i szanowana.

 • Teraz na tyle wierzę w siebie i w moją wartość, że radość, szczęście i miłość przychodzą mi naturalnie i spontanicznie.

 • Teraz moja świadomość siebie i togo, co potrafię wnosić w życie innych pozwala mi czuć się wartościową, kochaną i adorowana przez siebie i innych.

 • Okazuje się, że teraz po dobrych doświadczeniach w moim życiu przychodzą kolejne dobre doświadczenia.

 • Tak naprawdę jestem godny przejawiania i korzystania z mojej wartości, męskości i siły życiowej.

 • Teraz jestem już w pełni oswojony z moim trwałym sukcesem, miłością i szczęściem życiowym.

 • Okazuje się, że decyzje przeze mnie podjęte są dla mnie w pełni bezpieczne, korzystne i owocne w sukcesy, szczęście i radość.

 • Bez względu na to jak byłem wychowywany i jaki przykład dawali mi rodzice, tak naprawdę w potencjale jestem w pełni wartościowym, zdolnym i godnym człowiekiem sukcesu. Teraz w pełni odkrywam i wykorzystuję mój potencjał wartościowego człowieka sukcesu.

 • Teraz buduję w sobie świadomość siebie i mojej osobowości, która w naturalny sposób daje mi doświadczanie bogactwa, miłości, bezpieczeństwa i sukcesów w moim życiu.

 • Bez względu na to jak i jakimi wartościami żyłam w przeszłości, teraz jestem czysta, poukładana, odnowiona i otwarta na życiowe szczęście, miłość i dostatek.

 • Teraz moje wartości ziemskie i wyższe są zgodne ze szczęściem, miłością, niewinnością, zadowoleniem i dobrobytem.
 • Już teraz jestem wolna od wartości bazujących na lęku, poczuciu winy i niskiej wartości.
 • Akceptuję i zwracam wolność ludziom bez ambicji, bez celów życiowych i bez pozytywnych wartości.

 • Swoją wrażliwość, wolność i wyzwolenie teraz przejawiam w miłości, życzliwości, dobroci i dobrych relacjach z innymi.

 • Teraz ufam sobie, ufam swojej mądrości, prawości, intuicji i dobrym intencjom udanego i szczęśliwego życia.

 • Akceptuje wolne prawo do miłości swojej i innych ludzi.

 • Teraz, w zgodzie z sobą i swoimi ideami, gdy tego potrzebuję łatwo odmawiam innym.

 • Tak naprawdę jestem bezpieczna i dobrze układa się w moim życiu, gdy usposabiam się pozytywnie, stawiam sobie, i realizuję pozytywne i przyjemne cele.

 • Jestem pozytywnie nastawiona do mojego zdrowia, życia i sukcesów.

 • Moja przekazywana przeze mnie wiedza okazuje się trafiona, przyjmowana, wchłaniana, zrozumiana i praktycznie stosowana.

 • Teraz moją osobistą wartość czerpię z mojego wnętrza, z osobistych przemian, przemyśleń, odkryć i osiągnięć.

 • Teraz mam coraz lepszy kontakt z rzeczywistością i uzasadnioną pewność siebie.

 • Wybaczam, odpuszczam i zwracam wolność wszystkim, którzy nie dawali mi wolności, miłości, oraz umniejszali mojej wartości i godności.
 • Wybaczam sobie, że pozostawałam w poczuciu braku mojej wartości, braku wolności, miłości i godności.
 • Bez względu na to, co sugerowali mi rodzice na mój temat, tak naprawdę jestem dobra, zaradna, zorganizowana, przedsiębiorcza i skuteczna w tym, czym się obecnie zajmuję.

 • Bez względu na to jak żyli i co przeżywali moi przodkowie ja teraz odbudowuję moją wysoką wartość, poczucie pełnego prawa do wszystkiego, co najlepsze i wysoki standard mojego życia.

 • Wybaczam moim rodzicom, że mnie nie doceniali, nie wystarczająco kochali i umniejszali mojej wartości.

 • Wybaczam, odpuszczam i zwracam wolność wszystkim, którzy mnie nie akceptowali, nie doceniali, nie kochali i nie poświęcali mi odpowiednio dużo czasu uwagi i miłości.
 • Wybaczam sobie, że podtrzymywałam w sobie brak poczucia własnej wartości i brak godności, i prowokowałam tym innych do nie dobrego mnie traktowania.
 • Wybaczam sobie, że godziłam się z brakiem poczucia własnej wartości, z brakiem dobrego traktowaniem i brakiem szczęścia i miłości w moim życiu.

 • Wybaczam sobie, że z powodu braku miłości i zainteresowania w dzieciństwie zaprzestałem wierzyć w swoją wartość i prawo do pełni szczęścia, miłości i dostatku.

 • Teraz mój styl ubierania się jest coraz bardziej atrakcyjny, elegancki i z klasą.


Zobacz pozostałe kategorie:

Na cel życia, sens życia, życiowe wartości, osobowość, potencjał i sukcesy »

Dla dostatku, na dobrą pracę i własną działalność »

Dla dobrych relacji z ludźmi i udanego życia rodzinnego »

Na udany związek partnerski, dla kobiecości, męskości, seksualności i atrakcyjności w związku »

Na zdrowie, dobry wygląd i dobre samopoczucie »

Wybaczające, oczyszczające, uwalniające »Dowiedz się więcej o książce Afirmacje Sukcesywne:

Opis książki »

Zakup książki »


Poleć to znajomym  


Zakup książki !Książki: "AFIRMACJE SUKCESYWNE"
oraz "DZIECI REGRESJI"
do kupienia na stronie autora.
Tylko tutaj na życzenie z dedykacją od autora.


Nazywam się Robert Krakowiak.
Od 1996 roku współpracuje z ludźmi pomagając im uwolnić się od wpływów doświadczeń z przeszłości, które nie pozwalały im realizować zaplanowanych przez siebie celów i żyć pełnią życia.
Zobacz opinie moich klientów »
Więcej o mojej pracy »
To do czego doprowadziła mnie owa pomoc zawarłem w swoich książkach i poprzez nie chcę dzielić się z Wami swoją wiedzą, która pomogła już wielu ludziom.

Kontakt ze mną:AFIRMACJE SUKCESYWNE

Afirmacje Sukcesywne

Opisuje zaawansowaną technikę pracy z afirmacjami. Nauczy Cię ona, jak układać, uwiarygodniać, stopniować i precyzować afirmacje pod kątem konkretnej osoby, konkretnego celu oraz etapu jego realizacji. Nauczy Cię również tego, jak skutecznie z nimi pracować. Książka mówi o tym, jak zmienić swój zewnętrzny, ale i wewnętrzny stan, czyli jak zmienić swoje życie i jak umieć się nim cieszyć. Zawiera wiedzę teoretyczną, jak również część praktyczną, która pozwala samodzielnie pracować nad sobą.
zobacz opis »
DZIECI REGRESJI
- Uzdrawianie dzieciństwa

Dzieci Regresji - Uzdrawianie dzieciństwa

Jeśli w Twoim życiu nie układa się tak jak chciałeś, jeśli czujesz w sobie opór, niemoc czy bezsilność w realizacji swoich celów, to ta książka pomoże Ci w odnalezieniu tego przyczyn, w uwolnieniu się od nich i otworzy Ci drogę do sukcesów. Książka ta ma za zadanie pomóc uwolnić się od przeszkadzających w dorosłym życiu: emocji, blokad i napięć pochodzących z okresu dzieciństwa. Przy okazji uczy umiejętnie, zdrowo i świadomie wychowywać własne potomstwo, by prawidłowo się rozwijało i mogło pozwolić sobie na szczęśliwe życie.


Wykłady wideo

"Usłyszałem kiedyś stwierdzenie, iż człowiek został stworzony bez instrukcji obsługi. Przyglądając się ludzkiemu zachowaniu stwierdziłem, że coś w tym jest. Wystarczy przyjrzeć się temu, w jaki sposób ludzie traktują się nawzajem i jakie konsekwencje przynoszą ich nieprzemyślane decyzje by przekonać się, że człowiek rzeczywiście nie potrafi posługiwać się swoim życiem."
Subskrypcj@


Jeżeli chcesz otrzymywać informacje
o moich kursach i wykładach
wpisz swój adres E-mail.

Duchowa.pl © Robert Krakowiak,
Wszystkie prawa zastrzeżone.