Afirmacje na cel życia, sens życia, życiowe wartości, osobowość, potencjał i sukcesy


Jest to dodatek dla czytelników książki: "Afirmacje Sukcesywne"
Do prawidłowego zrozumienia i zastosowania tych afirmacji niezbędne jest zapoznanie się z teorią zawartą w książce: "Afirmacje Sukcesywne".
 • Teraz coraz większa znajomość siebie, życia i moje doświadczenia dają mi coraz większą radość, spokój i pozytywne doznania.

 • Teraz tak się dobrze układa moje życie i osobowość, że skutecznie pomagam innym dając im dobry przykład własnym życiem i osobowością.

 • Teraz jestem już w pełni gotowy do pełnego poukładania moich wartości, moich uczuć, moich relacji i całego mojego życia.

 • Teraz moje życiowe bezpieczeństwo zapewnia mi moje poczucie bezpieczeństwa.

 • Bez względu na to jakie miałem wzory do naśladowania w przeszłości i co robiłem pod ich wpływem, teraz w pełni korzystam z przywilejów życia: z miłości, bogactwa i przyjemności.

 • Teraz życie daje mi wysoki dobrobyt i pozytywne okoliczności doświadczania szczęścia, miłości i bogactwa.

 • Teraz codzienne życie dostarcza mi pozytywnych bodźców, dzięki którym zachowuję pogodę ducha, wiarę w siebie i twórczą kreatywność.

 • Teraz łatwo moje predyspozycje i moje kryteria wykorzystuję w obecnych czasach do osobistego rozwoju i urzeczywistnienia komfortowego, spokojnego i satysfakcjonującego mnie życia.

 • Bez względu na to jak żyli i co przeżywali moi przodkowie ja tak naprawdę mam życiowe perspektywy które dają mi sens i przyjemność mojego życia.

 • Tak naprawdę żyję w pięknym dla mnie świecie, czasach i okolicznościach.

 • Jestem w pełni bezpieczna i dobrze układa się moje życie, bez względu na emocje i intencje i deklaracje innych.

 • Teraz moja świadomość i empatyczność pozwalają mi czuć się w pełni niewinną i korzystać z dobrodziejstw życia.

 • Wybaczam, odpuszczam i zwracam wolność wszystkim tym, których używałam do odciągania mnie od rozwoju, miłości, intuicji i wyższej świadomości.

 • Teraz doceniam, trwale utrzymuję i rozwijam w sobie moją niewinność, wyższą świadomość, wolność, intuicję i prawo do wysokich wibracji szczęścia, miłości i obfitości.

 • Teraz mam i realizuję własny styl życia, który sprawdza się na planie fizycznym, daje mi szczęście, miłość, dostatek materialny i spełnienie życiowe.

 • Teraz okazuje się, że wszelkie moje działania pracują na moje szczęście, moje sukcesy, moje bogactwo i moją asertywność.

 • Teraz skutecznie działam na rzecz mojego dobra, mojego zdrowia i mojego życiowego luksusu.

 • Teraz wszystkie moje sprawy układają się z pełnią dla mnie korzyścią materialną, emocjonalną i interpersonalną.

 • Okazuje się, że teraz mam odpowiednio dużo skutecznych argumentów, dzięki którym teraz wszystkie moje sprawy układają się z pełnią dla mnie korzyścią materialną, emocjonalną i interpersonalną.

 • Teraz jestem niewinny i z pełną niewinnością korzystam z życia materialnego i uczuciowego.

 • Teraz wewnątrz mnie panuje spokój i pozytywna wiara w moje radosne, szczęśliwe i bogate życie codzienne.

 • Teraz jestem sobie wdzięczna za moje decyzje, za moje działania i za dobro które mnie spotyka.

 • Teraz jestem wolny od odpowiedzialności za innych i ich intencje układania sobie życia.

 • Teraz patrzę na moje dalsze życie z wolnością, niewinnością i czystością moich intencji.

 • Tak naprawdę moje życie, moje ciało, mój umysł i moja emocjonalność mają dla mnie to, co daje mi szczęście, zadowolenie, miłość i spełnienie.

 • Okazuje się, że moja coraz większa pewność siebie pociąga za sobą adekwatny rozwój moich talentów i umiejętności.

 • Okazuje się, że moi bliscy są o mnie spokojni, o moją zaradność, sukcesy i bezpieczeństwo.

 • Okazuje się, że żyję w dobrych, bezpiecznych hojnych dla mnie czasach i okolicznościach.

 • Jestem spokojna o to, że tu gdzie jestem, jestem w miejscu, które daje mi pełny, stabilny grunt pod w pełni szczęśliwe, ukochane i spełnione codzienne życie.

 • Teraz z poczuciem bezpieczeństwa, ze swobodą i z entuzjazmem podchodzę do każdego nowego dnia, nowego wyzwania i nowego doświadczenia.

 • Bez względu na to, w jakich okolicznościach, emocjach, wyobrażeniu i oczekiwaniach przyszedłem na świat, mam pełny potencjał i wartość człowieka sukcesu, i jestem godnym wszystkiego, co najlepsze.

 • Teraz mam odpowiednią chęć, zapał i możliwości do realizacji ambitnych i dobrze płatnych projektów.

 • Tak naprawdę mam teraz pełną zgodę od siebie, ludzi i świata na swobodną realizację moich planów, celów i pasji.

 • Teraz w pełni doceniam i korzystam z własnych decyzji, dóbr i doświadczeń.

 • Tak naprawdę teraz jestem w pełni bezpieczny i efektywny w moim śmiałym, odważnym i konkretnym działaniu.

 • Tak naprawdę świat ma dla mnie nieograniczone zasoby dobrego, przedsiębiorczego i przebojowego życia.

 • Tak naprawdę w moich zasobach i w moim potencjale mam wszystko to, co pozwala mi pięknie żyć, być szczęśliwą i spełnioną.

 • Tak naprawdę teraz jestem w najlepszym miejscu dla mojego rozwoju, wzrostu finansowego i realizacji moich pasji.

 • Teraz moje życie coraz bardziej mnie cieszy, pasjonuje i satysfakcjonuje.

 • Teraz w czystości mojego charakteru, osobowości i energii odkrywam siłę i moc mojego umysłu, życiową, praktyczną mądrość, łatwą skuteczność realizowania ambitnych celów.

 • Tak naprawdę mam w sobie pełny potencjał możliwości, mocy i predyspozycji człowieka sukcesu.

 • Teraz rozpoznaję w sobie, uzewnętrzniam i utwierdzam się w moich talentach, predyspozycjach i umiejętnościach.

 • Wiem czego chcę, w czym jestem dobry, co daje mi pasje życia i wysokie dochody.

 • Teraz z łatwością przyswajam tą wiedzę i umiejętności, które są dla mnie przydatne w obecnych czasach i w obecnie stawianych sobie celach.

 • Bez względu na to jak żyła i co doświadczała moja rodzina, ja teraz w szczęśliwy i radosny sposób układam moje życie i realizuję w nim moje zamiłowania, pasje i talenty.

 • Teraz słucham własnej intuicji, mądrości i ufam prostym rozwiązaniom.

 • Teraz ufam sobie, ufam mojej mądrości, moim predyspozycjom, decyzjom i działaniom.

 • Ufam sobie i temu, że teraz przyciągam do siebie ludzi, okoliczności i rzeczy godne mojego zaufania.

 • Teraz patrzę na świat i moje życie z miłością i ze świadomością nieograniczonego dobra i pozytywnych możliwości.

 • Tak naprawdę w moim obecnym życiu jest wiele wartościowych dla mnie i cennych rzeczy, osób i doświadczeń.

 • Teraz żyję dla radości, przyjemności i satysfakcji własnej i osób, wobec których kieruję moje działania.

 • Teraz jestem nagradzany za moją śmiałość, odwagę i chęć realizowania wyższych celów, szczęścia, bogactwa i miłości.

 • Teraz wszystko, co dzieje się w moim życiu mnie uszczęśliwia, doładowuje energetycznie i daje pozytywne perspektywy na przyszłość.

 • Teraz prowadzę sposób życia w coraz większej zgodzie z naturą, moim wnętrzem i moimi wartościami.

 • Jestem niewinna i w porządku, również kiedy wiedzie mi się lepiej od innych, gdy jestem radośniejsza od innych, gdy sięgam po więcej od innych i gdy pozwalam sobie na większe korzyści i przyjemności od innych.

 • Teraz widzę i doświadczam sensu i wartości mojego życia, mojego działania i moich obecnych życiowych doświadczeń.

 • Teraz jestem sobie życzliwy i z życzliwością kształtuję moje życie, mój dobrobyt i relacje z ludźmi.

 • Teraz w swoim życiu doświadczam coraz więcej miłości, dostatku i potwierdzenia mojej wartości.

 • Teraz tak się wszystko układa, że mam coraz więcej czasu, możliwości i sprawności do realizacji moich planów, celów i pasji.

 • Teraz dobrze, pozytywnie i dostatnio układa się moje życie.

 • Teraz sposób w jaki myślę i żyję, daje mi sens i wartość mojego życia.

 • Jestem niewinny i w porządku, kiedy przyjmuję więcej dobra od życia niż inni.

 • Moje życie teraz mnie cieszy, pasjonuje i fascynuje.

 • Jestem wolna od przejmowania się życiem, przekonaniami i kryteriami innych ludzi.

 • Okazuje się, że w każdym nowym miejscu, w którym się znajduję mam możliwość poczuć się dobrze, bezpiecznie i przyjmować wsparcie od innych.

 • Teraz łatwo znajduję, przebywam i odnajduje się w miejscach, w których czuję się dobrze, bezpiecznie i swobodnie.

 • Teraz szanuję i doceniam siebie, dostrzegam pozytywne możliwości i coraz bardziej cieszę się moim życiem.

 • Teraz moje życie nabiera dla mnie coraz większego sensu wartości i szczęścia.

 • Wybaczam mojej mamie, że nie okazywała mi pełnej miłości, uznania i wsparcia.

 • Wybaczam sobie, że obecne doświadczenia i relacje z innymi uzależniałem od stosunku rodziców do mnie.

 • Wybaczam sobie, że w imię rodziny porzucałam własne wartości, które dają mi wolność, miłość i szczęście.

 • Teraz jestem spełnioną kobietą sukcesu w związku, rodzinie, biznesie i rozwoju osobistym.

 • Teraz mieszkam w satysfakcjonującym mnie miejscu, w którym doświadczam dostatku, miłości, bliskości i dobrych relacji z ludźmi.

 • Bez względu na to, czego oczekują, co myślą i co mówią o mnie inni, ja tak po prostu realizuję moje cele i osiągam pełny sukces.

 • Teraz do swojej twórczości i pasji podchodzę z coraz większa wiarą w siebie, w swoje wzrastające zdolności, talenty i umiejętności.

 • Teraz moje szczęście, miłość i dostatek są zasilane moim pozytywnym myśleniem i nastawieniem.

 • Teraz w obecnych czasach łatwo wynajduję to, co daje mi prawdziwą wartość, przyjemność i sens mojego życia.

 • Teraz otwieram się na nowe, miłe życiowe możliwości, nowe życiowe kierunki i nowe życiowe doznania.

 • Im bardziej poznaję siebie i im więcej dowiaduję się o sobie, tym bardziej odkrywam sens i wartość swojego życia i pogłębiam jego jakość.

 • Teraz bez względu na moją przeszłość, moje obecne myślenie i postępowanie pozwala mi i daje mi coraz większą radość i przyjemność życia oraz sens i wartość mojego życia.

 • Teraz okoliczności mojego życia sprzyjają moim przemianom, mojemu uzdrawianiu i porządkowaniu mojego życia, serca i duszy.

 • Teraz moje myślenie i postępowanie sprawia, że mój los jest mi życzliwy, przychylny i pomocny.

 • Tak naprawdę mam w sobie kreatywną moc, która zapewnia mi bezpieczeństwo i dobry byt zawodowy.

 • Teraz z łatwością udaje mi się realizować moje fascynujące mnie cele, plany i przedsięwzięcia.

 • Teraz znajduję prawdziwy sens, wartość i szczęście mojego życia.

 • Teraz poznaję siebie prawdziwą, poznaję moje duchowe, ponadmaterialne jestestwo i moją wewnętrzną moc, wolność i sprawczość.

 • Teraz widzę wyraźne, namacalne postępy w moim rozwoju, mojej wartości i w moim codziennym doświadczaniu szczęścia, miłości i dostatku.

 • Teraz pomagam inny i wspieram ich dając im przykład własnym szczęśliwym życiem, korzystaniem z bogactwa i doświadczaniem prawdziwej miłości.

 • Teraz poczucie bezpieczeństwa, spokoju, luzu i dobrego samopoczucia są dobrymi bodźcami do mojego życia.

 • Wybaczam sobie, że uzależniałam moje sukcesy i moją wartość od doświadczeń w przeszłości i od stosunku mojego otoczenia. Teraz stawiam sobie ambitne cele i z łatwością, skutecznie, sukcesywnie je realizuję.

 • Teraz wiem, co chcę robić, w czym osiągam sukces i co daje mi szczęście.

 • Okazuje się, że bez względu na to, jaki przykład życia i sukcesów dawali mi moi bliscy, ja teraz wiem, co chcę robić, w czym osiągam sukces i co daje mi szczęście.

 • Teraz żyję w czasach i warunkach, w których mnie jest dobrze, w których mam swoje miejsce dla siebie i w których doskonale odnajduje się ze swoim rozwojem, ze swoimi planami, celami i predyspozycjami.

 • Teraz otwieram się na nowe, miłe życiowe możliwości, nowe życiowe kierunki i nowe życiowe doznania.

 • Teraz w taki sposób korzystam i w pełni przejawiam moją sferę uczuciową i materialną, że idzie ona w parze z moją duchowością i osobistym życiowym spełnieniem. Teraz moja sfera uczuciowa i materialna w pełni wyrażana buduje i wzmacnia moją wartość i sens mojego życia.

 • Tak się układa moje życie, że z łatwością realizuję wszystkie moje ważne plany, cele i pasje.

 • Teraz żyję pełnią życia, czuję się na swoim miejscu i realizuję się w poczuciu sensu i wartości mojego życia.

 • Teraz ufam procesom i sukcesom mojego życia.

 • Teraz skutecznie kształtuję i buduję sens i wartość swojego życia.

 • Teraz jestem pewna siebie i pewna swoich celów, decyzji i działania.

 • Teraz kształtuję nową, dobrą dla mnie jakość mojego życia, w którą w pełni się zagłębiam i która daje mi prawdziwy, trwały, pogłębiający się sens i cieszącą mnie wartość mojego życia.

 • Wiem, co jest wartością, pasją i celem mojego życia, wiem jak to realizować, w pełni się z tym odnajduję i doświadczam w tym głębokiego sensu i spełnienia.

 • Teraz moim pozytywnym myśleniem przyciągam do siebie dobre pomysły, proste i skuteczne rozwiązania i realne, pozytywne możliwości.

 • Teraz moje pozytywne myślenie, spokój i fascynacja moimi sukcesami nabiera coraz większej mocy i dominuje w moim życiu.

 • Okazuje się, że to, czym się obecnie zajmuję, jest trafione, wartościowe i daje mi pozytywne efekty, dostatek, miłość i szczęście życiowe.

 • Okazuje się, że to, co obecnie realizuję i rozwijam w sobie jest w pełni dobre, bezpieczne i skuteczne w moim życiu.

 • Teraz mam już w pełni aktywne moje predyspozycje do łatwego, dynamicznego i skutecznego realizowania moich ambitnych celów.

 • Teraz dobrze organizuję siebie, mój czas i moje życie, i jestem zmotywowany do działania.

 • Teraz dostrzegam i doceniam namacalne oznaki swojego wzrostu, rozwoju i odkrywania swoich predyspozycji, talentów i naturalnych darów.

 • Okazuje się, że teraz moje intencje, moja wola i moje działania kształtują moje życie.

 • Teraz łatwo i skutecznie wykorzystuję moje umiejętności i predyspozycje do coraz większych osiągnięć.

 • Teraz lubię i doceniam moje cechy charakteru, zachowanie i uczucia.

 • Teraz mam pełną ufność do moich umiejętności, wiedzy i działania.

 • Jestem spokojna o to, że kierowanie się moją mocą, moimi ambicjami i moje działania są w pełni pozytywne, konstruktywne i bezpieczne dla mnie i innych.

 • Teraz moje cele są w pełni bezpieczne i realizowane bez względu na intencje, wolę i wyobrażenia innych.

 • Teraz daje sobie pełną zgodę na korzystanie z przywilejów dorosłości, dojrzałości i mojej życiowej mądrości.

 • Teraz moje chęci nabierają mocy realności, dzięki czemu teraz z łatwością i ze spokojem, skutecznie wdrażam je w życie.

 • Teraz okazuje się, że kierując się przyjemnością, swobodą, wiarą w siebie i pasją życia, buduję moją wartość, poukładane życie i prawdziwy sens mojego życia w oczach moich i innych ludzi.

 • Teraz budzę w sobie coraz bardziej przedsiębiorczą siłę, kreatywność i pozytywne myślenie, dzięki którym realnie kształtuję coraz bardziej dostatnie, komfortowe i pasjonujące życie.

 • Teraz budzi się we mnie coraz większa moc, wiara w siebie, pewność w siebie, zaufanie do siebie i wszystkie inne cechy i argumenty podnoszące moją wartość.

 • Tak naprawdę mam w sobie prawdziwe wartości i teraz umiejętnie i z kością dla siebie nimi zawiaduję.

 • Teraz coraz bardziej ugruntowuję siebie w ziemskim bycie, i z coraz większą mocą realizuję moje cele plany i pasje.

 • Teraz moje myślenie, decyzje i działanie ma odzwierciedlenie w życiu.

 • Teraz zjednuję sobie życie, materię, rzeczywisty świat i energię sukcesu.

 • Tera z łatwością i skutecznie osiągam sukcesy moją siłą spokoju, cierpliwością i wytrwałością.

 • Bez względu na okoliczności, trendy i intencje innych, mnie dobrze się teraz wszystko układa, spotykam się z życzliwością, wsparciem i pozytywnymi możliwościami.

 • Okazuje się, że w obecnych czasach, z moim pochodzeniem, mam dostęp do wszelkich możliwości, wysokiego bogactwa i wszelkie predyspozycje.

 • Teraz tak się kształtuje moja mentalność, emocjonalność i fizyczność, że jestem coraz bardziej energiczna, aktywna i skuteczna w realizacji moich celów.

 • Teraz mam dobrą motywacje do życia, podejmowania nowych wyzwań i realizowania moich celów.

 • Teraz odkrywam i pogłębiam swoją wartość, utalentowanie i kreatywność.

 • Teraz coraz łatwiej rozwijam swoją wiedze i zdolności, dzięki czemu podnoszę jakość i standard mojego życia.

 • Widzę teraz sens, korzyści i własne zadowolenie w wytrwałej pracy nad sobą.

 • Teraz bezpiecznie i dobrze dla mnie jest uaktywniać w sobie wyjątkowe zdolności i umiejętności.

 • Okazuje się, że moja pierwotna dobroć, czystość i niewinność ma siłę sukcesu.

 • Teraz mam poparcie do mojego zaufania, wiary w siebie i w moją intuicję. Teraz wydarzenia w moim życiu potwierdzają słuszność mojego zaufania do siebie, wiary w siebie i w moją intuicję.

 • Teraz z łatwością podejmuję i aktywnie realizuję dobre dla mnie decyzje.

 • Teraz zawsze jestem na czas we wszystkim, co robię i czego się podejmuję.

 • Teraz coraz bardziej wyciszam, uspokajam i oczyszczam moją emocjonalność, a rozwijam moją uczuciowość, wrażliwość, delikatność i ich potęgę, realność i trwałość.

 • Teraz moja pierwotna tożsamość jest nasycona spokojem, miłością i szczęściem.

 • Teraz moja osobowość oczyszcza się, uzdrawia i pozytywnie transformuje, dając mi dobre wewnętrzne samopoczucie i życiowe sukcesy.
 • Tak naprawdę moja natura i osobowość jest cenna, wolna, lekka, czysta i pozytywnie ukierunkowana.
 • Wybaczam, odpuszczam i zwracam wolność wszystkim, którzy mnie nie doceniali, i odbierali mi wolność, niewinność, czystość i dobre imię.
 • Wybaczam sobie, że nie utrzymałam przekonania o sobie jako osoby wolnej, samodzielnej, cennej, w pełni zaradnej, czystej, niewinnej i przedsiębiorczej kobiety sukcesu.
 • Teraz ze świadomością mojej czystej, poukładanej i niewinnej osobowości realizuję moje odważne cele i osiągam sukcesy.

 • Teraz z mojej intuicji znajdują się doskonałe rozwiązania, które otwierają mi drogę do sukcesów w moim życiu i w mojej firmie.
 • Teraz mam coraz większą pewność siebie, praktyczną wiarę w siebie i skuteczność w realizowaniu moich celów.
 • Teraz podejmuje dobre i trafne decyzje, dzięki którym realizuję moje szczęśliwe, dostatnie i komfortowe życie.
 • Teraz doskonale i skutecznie dbam o siebie, i odnajduję szczęście, miłość i spełnienie w moim codziennym życiu.

 • Mam nad sobą energię wszechświata, która mi teraz w pełni sprzyja, wspiera i umożliwia szczęśliwe życie.

 • Moje życie i osobowość stają się coraz bardziej spontaniczne, dynamiczne i spełnione, a zarazem uporządkowane i zdyscyplinowane.

 • Teraz w moim zdyscyplinowaniu i uporządkowaniu mam czas i miejsce na spontaniczne, dynamiczne i satysfakcjonujące mnie życie.

 • Teraz śmiało i odważnie kształtuję moje życie zgodnie z moimi kryteriami, przekonaniami i zamiłowaniami.

 • Teraz tak się układa moje życie, że zawsze doświadczam w nim komfortu psychicznego i fizycznego.

 • Tak naprawdę teraz jest czas i miejsce dla mnie by być coraz bardziej świadomym, szczęśliwym i bogatym.

 • Teraz doskonale godzę moje sukcesy zawodowe i duchowe z doświadczaniem miłości i szczęścia w związku z mężczyzną.

 • Teraz wszystkie moje sprawy układają się z pełną dla mnie korzyścią, dając mi życiową wolność, zadowolenie, szczęście, miłość, dostatek i spełnienie.

 • Teraz moje życie tak się układa i rozwija, że staje się coraz bardziej wartościową osobą dla siebie i innych i coraz łatwiej realizuję swoje cele, plany i pasje.

 • Teraz z łatwością i czystością przyjmuję dobro i dobrą dla mnie obfitość od swoich mistrzów, nauczycieli i innych istot.

 • Teraz coraz bardziej wierzę w siebie, w moją siłę, moje możliwości, moją odwagę i moje bezpieczeństwo.
 • Teraz mam coraz więcej powodów do tego by kochać, doceniać i cieszyć się sobą.
 • Teraz odkrywam i realizuję to, co mnie cieszy, wzbogaca i pasjonuje.
 • Tak naprawdę już teraz umiem żyć dając sobie codzienne szczęście, miłość i spełnienie.
 • Okazuje się, że moje dostatnie, wygodne i komfortowe życie zachowuję moją wartość, empatię i szczęśliwe życie osobiste.

 • Teraz dzięki pracy nad sobą i mocy koncentracji mojego umysłu zapewniam sobie odpowiednie warunki i pełne bezpieczeństwo do realizowania swojego szczęśliwego, uczuciowego i spełnianego życia.

 • Teraz poszerzam moje możliwości życiowych pozytywnych doświadczeń, doznań i kreacji.

 • Teraz żyję pełnią życia i uczestniczę w życiu pełnią życia.

 • Im wyższą przejawiam samoocenę i im większe posiadam wartości, tym bardziej jestem szczęśliwa i zadowolona, i bardziej przyjemne jest moje codzienne życie.

 • Teraz łatwo i skutecznie dążę do doskonałości w tych aspektach, które czuję, z którymi jest mi dobrze, komfortowo i przyjemnie, co daje mi luz i relaks w codziennym życiu.

 • Okazuje się być dobry i skuteczny w realizowaniu swoich śmiałych planów, celów i pasji.

 • Teraz moim stylem bycia, zachowaniem i stosunkiem do rzeczywistości zapewniam sobie dobre samopoczucie, życiowe zadowolenie i uznanie.

 • Teraz mój sposób postrzegania świata, moje decyzje i działania kierują mnie w stronę wartościowego, spokojnego, poukładanego i szczęśliwego życia.

 • Teraz wiem, jaką mam moc w moim nastawieniu i jak radykalnie potrafię uzdrawiać moje życie pozytywnie się usposabiając.

 • Teraz, coraz łatwiej udaje mi się stworzyć i utrzymać pozytywne nastawienie do siebie, świata i przyszłości.

 • Teraz całkowicie i do końca wybaczyłam, odpuściłam i zwróciłam wolność sobie i wszystkim tym, którzy nie czuli się bezpieczni, którzy nie mieli spokojnych, pokojowych i życzliwych wartości, którzy nie byli wobec mnie pokojowo nastawieni i nie tworzyli życzliwych ze mną relacji.
 • Teraz łatwo rozpoznaję moje okoliczności, sytuacje i relacje jako sprzyjające mi, spokojne i życzliwe.

 • Tak naprawdę jestem niewinna i w porządku wobec siebie i innych, kiedy pozwalam sobie na przyjemności, zadowolenie i życiową swobodę.

 • Teraz uwalniam z siebie wszelkie błędne i ograniczające mnie przekonania, i tak po prostu daję sobie zgodę na łatwe przejawianie pełnej mojej osobistej wartości, życiowego szczęścia, obfitości i miłości w moim codziennym życiu.

 • Jestem spokojna o to, że moje obecne działania zapewniają mi dobre życie i przyszłość, dobre relacje z bliskimi i radość z codziennego życia.

 • Tak naprawdę wiem jak i już teraz realizuję się w osobistym szczęściu i życiowym spełnieniu.

 • Teraz dzięki pozytywnemu nastawieniu mam szczęście do ludzi, pieniędzy i doświadczeń życiowych.

 • Moje życie staje się coraz bardziej przyjemne, radosne, pasjonujące i dostatnie.

 • Okazuje się, że doświadczanie przyjemności w moim życiu pociąga za sobą jeszcze więcej przyjemności i korzyści.

 • Teraz jestem pozytywnie usposobiona do życia, życiowych doświadczeń i relacji z ludźmi.

 • Teraz ze swoją pogodą ducha jestem w pełni bezpieczna, spokojna i zadowolona w każdym miejscu, sytuacji i towarzystwie.

 • Okazuje się, że teraz w odpowiednim czasie podejmuję dobre i konstruktywne dla mnie decyzje na teraz i na przyszłość w każdej dziedzinie mojego życia.

 • Już teraz coraz bardziej naturalnie przejawiam szczęście, bogactwo i miłość w moim życiu.

 • Stać jest mnie na realizowanie przyjemnych i wartościowych dla mnie pasji, wypoczynku i relaksu.

 • Teraz moje samopoczucie, myślenie i działanie jest na tyle czyste, że cały wszechświat sprzyja mi i wspiera mnie w moich działaniach i dążeniu do dobrego, pasjonującego i ekscytującego życia, miłości i dobrobytu.

 • Okazuje się, że im dłużej pracuję nad sobą, tym czuje większą wartość, siłę, skuteczność i sens tego, co robię.
 • Tak naprawdę jestem stworzona do bycia szczęśliwą, mam prawo i predyspozycje być szczęśliwą, potrafię być szczęśliwą i teraz, tak po prostu realizuję szczęście i spełnienie w moim życiu.

 • Teraz w miejsce moich zwątpień pojawia się pozytywna projekcja, poczucie bezpieczeństwa, wiara w przychylność losu, równowaga emocjonalna i radość.

 • Z coraz większą łatwością w każdą moją czynność wdrażam coraz więcej przyjemnych, ważnych i pożytecznych aspektów.

 • Teraz mam szczęśliwe, przyjemne i wartościowe życie, osobiste, towarzyskie i intymne.

 • Teraz mam coraz większą łatwość i powody do radości, zadowolenia i bycia szczęśliwą.

 • Teraz tak się wszystko układa w moim życiu, pracy zawodowej i finansach, że zawsze mam czas, miejsce i środki do swojego rozwoju i kariery zawodowej.

 • Doskonale rozwijam się, uszlachetniam i poszerzam moją świadomość w dostatnim, radosnym i szczęśliwym życiu.

 • Okazuje się, że moja praca, trud i wysiłek teraz owocują pozytywnymi zmianami dającymi radosne szczęście, miłość, dobrobyt i spełnienie.

 • Coraz łatwiej udaje mi się myśleć pozytywnie, działać pozytywnie i cieszyć się moim życiem.

 • Teraz tak się układa moje życie i mój charakter, że staję się coraz bardziej szczęśliwa, spełniona i zadowolona z mojego życia.

 • Teraz odnajduje siebie w moim realnym życiu, znajduje mój cel, pasje i zdolność doświadczania zadowolenia, szczęścia i sensu mojego życia.

 • Teraz tak po prostu z łatwością przyjmuję i przejawiam naturalne szczęście w moim życiu.

 • Teraz tak układam moje życie, swoją prace nad sobą, swoją wrażliwość i relacje z ludźmi, że jestem coraz bardziej szczęśliwa, spełniona i zrealizowana życiowo, uczuciowo i duchowo.

 • Teraz moje życie samo w sobie mnie coraz bardziej cieszy, pasjonuje i wzbogaca.

 • Teraz kształtuję swoje życie po swojemu i żyję swoim własnym życiem dając sobie w nim szczęście i zadowolenie.

 • Bez względu na to, w jakich okolicznościach i w jakiej rodzinie przyszłam na świat tak naprawdę mam pełne prawo do pełni życia, do dostatku, realizowania swoich celów i przyjemnej bliskości z bliskimi mi osobami.

 • Teraz doskonale układa się moje życie zawodowe i osobiste.

 • Odnajduję się w pełnym szczęściu i zadowoleniu ze swojego życia.

 • Teraz akceptuję moją przeszłość, przeszłe doświadczenia, emocje i wartości.
 • Teraz z akceptacją mojej przeszłości, pozwalam sobie ukształtować nowe, pozytywne wartości mojego życia.
 • Teraz, dzięki mocy koncentracji mojego umysłu, przyciągam do siebie wartościowe dla mnie osoby, rzeczy i sytuacje.

 • Tak naprawdę jest mi dane życie pełnią życia, pełne i swobodne korzystanie z życia i prawo do czerpania dostatku, przyjemności, szczęścia i miłości z codziennego życia.

 • Teraz żyję dla radości, wygody i przyjemności mojej i moich bliskich.

 • Wybaczam mojemu ojcu, że swoją postawą nie dawał mi przykładu lekkiego, łatwego i przyjemnego życia.
 • Wybaczam, odpuszczam i zwracam wolność wszystkim, którzy utwierdzali mnie w braku prawa do lekkiego, łatwego i przyjemnego życia.
 • Wybaczam sobie, że brałam na siebie brak lekkości życia innych.
 • Teraz dostrzegam i realizuję moje prawo do lekkiego, łatwego i przyjemnego życia.
 • Tak naprawdę świat daje mi możliwości życia lekko łatwo i przyjemnie.
 • Tak naprawdę żyję w czasach dla mnie dobrych, bezpiecznych i dających mi pozytywne możliwości życia w lekkości, łatwości i przyjemności.

 • Teraz w pełni pozytywnie usposabiam się do mojego życia, rozwoju i relacji z ludźmi, i kieruję się w nim pozytywnymi wartościami szczęścia, radości, miłości i poczuciem mojej wysokiej wartości.

 • Tak naprawdę, teraz, bez względu na to, jacy byli moi rodzice, ja mam świadomość mojej wartości i prawa do bogactwa, miłości i szczęśliwego życia danego mi przez naturę, co jest potwierdzane przez moje doświadczenia, moje relacje i wszechświat.

 • Teraz mam dobre i komfortowe życie zawodowe, kulturalne i społeczne.

 • Teraz żyję w dobrym dla mnie środowisku, w którym doskonale się odnajduje, odkrywam i realizuję moje pasje, zamiłowania i poczucie sensu i wartości mojego życia.

 • Okazuje się, że im swobodniej i z lekkością myślę i działam tym skuteczniej i z lepszym efektem realizuję się życiowo.

 • Teraz w pełni korzystam z mojej wartości i mojego prawa do dostatku, miłości i szczęśliwego życia.

 • Teraz dzięki pracy nad sobą i mocy koncentracji mojego umysłu zapewniam sobie odpowiednie warunki i pełne bezpieczeństwo do realizowania mojego szczęśliwego, uczuciowego i spełnianego życia.

 • Teraz świadomością źródła mojego istnienia zapewniam sobie pełne życiowe bezpieczeństwo, spokój, rozwój i ekscytujące życie.

 • Teraz przyciągam do siebie to, co jest dla mnie dobre, co mnie rozwija, satysfakcjonuje i wzbogaca.

 • Teraz w pełni ufam sobie, Bogu, swojej intuicji i wyższemu ja, dzięki czemu żyję lekko, dostatnio, w szczęściu i miłości.

 • Teraz tak się układa moje życie, relacje, wartości i przekonania, że zawsze mam odpowiednio dużo czasu, uwagi i koncentracji na moją pracę, przyjemności, sportowy tryb życia i relacje z bliskimi.

 • Teraz tak się wszystko układa w mojej pracy, w moim życiu i w moich wewnętrznych wartościach, że zawsze mam odpowiednio dużo czasu, energii i uwagi na moja pracę, na przyjemne doświadczanie życia i relacje z bliskimi.

 • Teraz zespalam moją emocjonalność, uczuciowość, mentalność i odczuwanie rzeczywistości z moim życiem tu i teraz i z ukierunkowaniem na sukces, szczęście i miłość.

 • Moja wzrastająca wartość, talenty i kreatywność polepszają jakość mojego życia, jego satysfakcję, komfort i dostatek.

 • Okazuje się, że obecne wzajemne wsparcie, którego doświadczam, jest wystarczające do tego, bym wiodła w pełni szczęśliwe, spontaniczne i ekscytujące życie.

 • Coraz bardziej cieszy mnie i pasjonuje moje życie, moja praca i moje relacje z ludźmi i bliskimi.

 • Teraz coraz lepiej rozwijam się zawodowo zachowując odpowiednią ilość czasu, energii i uczuć dla moich pasji, bliskich i osobistego rozwoju.

 • Teraz w miejsce moich zwątpień pojawia się pozytywna projekcja, poczucie bezpieczeństwa, wiara w przychylność losu, równowaga emocjonalna i radość.

 • Okazuje się, że gdy działam przede wszystkim na swoją własną korzyść i własne zadowolenie, mam szacunek, uznanie i wsparcie ze strony innych.

 • Teraz mam odpowiednio dużo czasu, możliwości i umiejętności na owocną pracę, przyjemności i przyjacielskie kontakty z ludźmi.

 • Teraz układam sobie moje życie i życiowe wartości w sposób, który pozwala mi żyć w szczęściu, przyjemności i relaksie.

 • Teraz spędzam swój czas w sposób konstruktywny, twórczy i wzmacniający moją wieź rodzinną oraz osobiste wewnętrzne zadowolenie.

 • Teraz im bardziej dążę i poprawiam swoje samopoczucie, tym bardziej wspiera mnie w tym los, ludzie i okoliczności.

 • Mam coraz więcej powodów do radości i zadowolenia ze swojego życia.

 • Teraz żyję w czasach i warunkach, w których szanuje się i docenia przedsiębiorczych ludzi sukcesu.

 • Afirmacja przeciw uleganiu świadomości kryzysu:
 • Okazuje się, że wszelkie zewnętrzne czynniki, okoliczności i działania innych pozytywnie wpływają na moje życie i mnie umożliwiają realizacje moich celów.

 • Już teraz doświadczam dobrego stanu zdrowia, dostatku i zadowolenia z życia.

 • Bez względu na doświadczenia, wyobrażenia, przeżycia i konsekwencje życiowe moich rodziców i innych ja teraz w pełni pozytywnie kształtuję moje życie i realizuję moje śmiałe plany, cele i pasje.

 • Teraz mój status społeczny, zawodowy i finansowy pozwalają mi na swobodę życia, doświadczania i realizowania moich planów, celów i pasji.

 • Teraz tak się układają moje wewnętrzne wartości i uczucia, że z głębi serca, sama z siebie, wierze w siebie i z cieszę się moimi postępami, osiągnięciami i sukcesami.

 • Teraz skutecznie pomagam i wspieram innym w zgodzie z własnym dobrem i szczęśliwym życiem.

 • Teraz okazuje się, że bez względu na moje dotychczasowe doświadczenia, przekonania i sugestie ja łatwo radzę sobie w każdej życiowej sytuacji i osiągam moje cele.

 • Teraz tak się układa życie, relacje i wartości moje i moich bliskich, że doświadczamy szczęścia, spełnienia i zadowolenia we współtworzeniu naszego życia.

 • Teraz żyję w czasach i warunkach, w których mnie jest dobrze, w których mam swoje miejsce dla siebie i w których doskonale odnajduje się ze swoim rozwojem, ze swoimi planami, celami i predyspozycjami.

 • Bez względu na to jak żyli moi przodkowie, rodzina i inni moje życie staje się teraz jeszcze bardziej wartościowe, prestiżowe i szczęśliwe.

 • Teraz nagradzam siebie życzliwością do siebie, pozytywnym nastawieniem, wiarą w siebie i dążeniem do realizacji moich pozytywnych celów

 • Teraz czuję się dobrze zaopiekowana, doceniona i zadbana przez moje życie.

 • Teraz to, co robię i jak żyję wzmacnia moją wartość, pewność siebie i śmiałość w dalszym realizowaniu moich planów, celów i pasji.

 • Teraz akceptuję, daję sobie zgodę, rozwijam się, dynamicznie wzrastam i wyrażam się poprzez dostatek, spokój i swobodę.

 • Teraz jestem w pełni spokojna, bezpieczna i pozytywnie usposobiona do mojego życia.

 • Teraz buduje moje życie, relacje i doświadczenia w oparciu o spokój, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie.

 • Bez względu na moje dotychczasowe doświadczenia, uczynki oraz zawirowania energetyczne, mentalne, teraz przejmuję i realizuję pełne szczęście, bogactwo i miłość w moim życiu.

 • Teraz w pełni korzystam z możliwości bycia szczęśliwą, kochaną i spełnioną.

 • Teraz z łatwością odnajduje się w obecnych czasach i warunkach ze swoją wrażliwością, miłością i dążeniem do wewnętrznego i zewnętrznego szczęścia.

 • Teraz zaspokajam się w swoim codziennym życiu w sposób zgodny ze swoją empatią.

 • Teraz z łatwością godzę powiększanie dóbr materialnych z byciem szczęśliwym w swojej rodzinie.

 • Afirmacja stworzona dla osoby z syndromem ofiary powojennej:
 • Coraz bardziej rozumiem ten świat i poznaję jego zasady i odnajduję się w nim realizując swoje szczęście, miłość i dostatek.

 • Tak naprawdę jest możliwe bym tu i teraz, w tym życiu i w tych czasach była w pełni szczęśliwa, kochana i darzona zaufaniem.

 • Teraz uaktywniam moją zdolność dobrego prosperowania, radzenia sobie i pozytywnego układania mojego życia.

 • Teraz w pełni pozytywnie, konstruktywnie i przedsiębiorczo korzystam z moich osiągnięć dając sobie bycie człowiekiem sukcesu.

 • Tak naprawdę mam w sobie wszystkie atuty wartościowej, przedsiębiorczej i kochanej kobiety sukcesu.

 • Bez względu na to, z czym się utożsamiałem, Teraz rozbudzam w sobie i korzystam z wiary, pewności siebie i mocy człowieka sukcesu.

 • Okazuje się, że w tych czasach, warunkach i okolicznościach doskonale realizuję siebie i swoje śmiałe cele i dostatek finansowy.

 • Teraz poprzez moje działania staję się coraz bardziej wartościowym, przedsiębiorczym i zamożnym człowiekiem sukcesu.

 • Tak naprawdę mam pełne prawo i predyspozycje do przejawiania wysokiej wartości i realizowania się jako człowiek sukcesu.

 • Dobre dla mnie okazują się obecne czasy, warunki i okoliczności.

 • Teraz wychodzę do innych z poziomu uznanego, docenianego, wysoko wynagradzanego i pewnego siebie człowieka sukcesu.

 • Teraz odnajduje w sobie i przejawiam czynniki, które budują moją wartość, łatwość w działaniu i przychylność losu.

 • Pomimo tego, co doświadczyłem i jak sam siebie postrzegałem, tak naprawdę mam w sobie naturalną wartość i potencjał człowieka sukcesu.

 • Teraz mam świadomość mojej wolności, osobistej przedsiębiorczości i fizycznych możliwości realizowania się jako kobieta sukcesu w miłości, dostatku i szczęściu.

 • Teraz tak się układają okoliczności w moim życiu, że z łatwością mogę i realizuję moje śmiałe plany, cele i pasje.

 • Okazuje się, że moje ambicje pociągają za sobą coraz większe szczęście, spokój i bezpieczeństwo.

 • Teraz naturalny dla mnie jest sukces finansowy, oraz życie sukcesem finansowym i cieszenie się nim.

 • Teraz z wiarą w sens i wartość tego, co robię pogłębiam moją wiedzę, umiejętności i pozytywne doświadczenia.

 • Okazuje się, że dobre i bezpieczne dla mnie jest podnoszenie mojej wartości w oczach moich i innych ludzi, podnoszenie standardu mojego życia i realizowanie się w coraz większej wolności, swobodzie miłości, szczęściu i dostatku.

 • Teraz ufam mojej intuicji i temu, że moje działania przynoszą mi coraz wyższe dochody, wpasowując się w zapotrzebowanie na rynku, obecne trendy i pozostałe okoliczności.

 • Okazuje się, że moja pogoda ducha, spokój, niewinność, optymizm i szczęście sprawdzają się w każdej sytuacji, zbliżają mnie do wartościowych społeczności i otwierają mi drogę do każdego sukcesu w każdej formie.

 • Okazuje się, że z im większą wiarą i zaangażowaniem realizuje swoje śmiałe cele, tym realniej, szybciej i skuteczniej osiągam sukcesy.

 • Z pełną akceptacją moich obecnych umiejętności szybko się rozwijam i odnoszę coraz większe sukcesy.

 • Teraz doceniam moje decyzje, działania i osiągnięcia.

 • Tak naprawdę, również z intencją bycia kochaną i bycia kobietą sukcesu mam swoje dobre dla mnie miejsce na ziemi, w świecie i w społeczeństwie.

 • Teraz mam świadomość, mentalność, godność i styl życia zamożnego człowieka sukcesu.

 • Okazuje się, że w moim przypadku podnoszenie samooceny, moje wysokie ambicje i moje działania dają mi sukces i życiową satysfakcję.

 • Teraz nabieram szacunku do własnego bogactwa, dobrobytu i komfortu posiadania pieniędzy.

 • Jestem spokojny o to, że przedsięwzięcia, których się podejmuję są dla mnie realne, mam na nie odpowiednie środki i są w zgodzie z moimi planami, celami i pasjami.

 • Okazuje się, że z im większą wiarą i zaangażowaniem realizuje moje śmiałe cele, tym realniej, szybciej i skuteczniej osiągam sukcesy.

 • Teraz wiem czego chcę i z pełną korzyścią dla siebie pożytkuję moje dochody.

 • Już teraz coraz bardziej śmiało, łatwiej i skutecznie realizuję moje plany, cele i pasje.

 • Teraz swobodnie korzystam z dobrych dla mnie możliwości i realizuje moje śmiałe aspiracje, plany, cele i pasje.

 • Teraz dostaję wsparcie od innych w moich osobistych planach, celach i pasjach.

 • Teraz dzięki wierze w siebie i wytrwałej pracy osiągam moje cele, radość i szczęście życiowe.

 • Teraz odkrywam i z pełną przyjemności i satysfakcją dla siebie wykorzystuję moje talenty i predyspozycje.

 • Teraz z pełną niewinnością, wdzięcznością i wzajemnością korzystam z usług, porad i wsparcia innych ludzi.

 • Afirmacja dla osób z traumą pierwotnej komórki:
 • Okazuje się, że teraz żyję w dobrym dla mnie, sprzyjającym mi i życzliwym mi środowisku.

 • Teraz żyję w czasach i okolicznościach, które okazują się dobre dla mojej wartości, dążenia do sukcesów i życia z pasją.

 • Tak naprawdę teraz moje życie zapewnia mi spokój, bezpieczeństwo i dostatek.

 • Wybaczam sobie, że nie czułem się bezpiecznie i nie koncentrowałem się na bezpieczeństwie i bezpiecznych możliwościach. Teraz jestem spokojna o siebie i o to, że poradziłabym sobie w każdej życiowej sytuacji.

 • Teraz wszystkie moje sprawy emocjonalne i życiowe ułożyły się z pełną korzyścią dla mnie i moich córek.

 • Teraz mam poparcie do mojego zaufania i wiary w siebie i w moją intuicję. Teraz wydarzenia w moim życiu potwierdzają słuszność mojego zaufania do siebie, wiary w siebie i w moją intuicję.

 • Dekret dla kobiet sukcesu:
 • Wybaczam sobie, że wątpiłam w siebie, w swoja wartość, zdolności, umiejętności i w swoje możliwości.
 • Wybaczam, odpuszczam i zwracam wolność wszystkim, którzy utwierdzali mnie w braku wartości, sprawczości osobistej i szczęścia.
 • Bez względu na to jak żyli moi rodzice, ja tak naprawdę jestem wartościową i zdolną kobietą sukcesu.
 • Teraz odnajduje się i utożsamiam się z wartością, ambitnym działaniem i sukcesami.
 • Teraz dostrzegam i doświadczam sensu i wartości mojego życia w czuciu się wartościową, w ambitnym działaniu i w sukcesach.
 • Teraz otwieram się na bycie kobietą sukcesu.
 • Przestawiam się na bycie kobietą sukcesu.
 • Tak naprawdę mam wszelkie predyspozycje do tego by przejawiać się jako kobieta sukcesu.
 • Teraz przebudowuję się na kobietę sukcesu, przebudowuję moja osobowość, emocjonalność i uczuciowość na kobietę sukcesu. Przebudowuję się energetyczne, fizycznie i mentalnie na kobietę sukcesu.
 • Już teraz utożsamiam się, czuje się i przejawiam się jako kobieta sukcesu.
 • Teraz cokolwiek myślę, mówię i robię, robię to ze świadomością bycia kobietą sukcesu.
 • Okazuje się, że przejawianie się jako kobieta sukcesu jest dobre dla mnie i innych.
 • Tak naprawdę jestem kobietą sukcesu, pamiętam o tym i utwierdzam się w tym w każdej życiowej sytuacji.
 • Na wszystkie moje życiowe zdarzenia teraz nakładam moją wartość, mądrość, zdolność i skuteczność.
 • Teraz w każdej życiowej sytuacji uaktywniam w sobie kobietę sukcesu.
 • To dobre, bezpieczne, korzystne i przyjemne dla mnie i innych, gdy przejawiam się jako kobieta sukcesu.
 • Teraz odnajduję siebie i czuję siebie w byciu kobietą sukcesu.
 • Odnajduję miłość i pozytywne więzi z ludźmi będąc kobietą sukcesu.
 • Teraz śmiało podejmując się (ambitnych) wyzwań czuje zadowolenie, satysfakcję i siłę.
 • Teraz chcę, opłaca mi się i sama z siebie działam regularnie do pozytywnego efektu.
 • Teraz tak się układa moje życie, moja samoocena i moja emocjonalność, że zawsze jest mi dobrze, bezpiecznie, przyjemnie i korzystnie.
 • Teraz podnosi się mój status społeczny, materialny i uczuciowy.

 • Teraz patrzę na świat z pełną akceptacją, dostrzegając w nim coraz więcej pozytywnych i dobrych dla mnie możliwości.

 • Mam coraz większą świadomość tego, że wszystko obecnie w moim życiu jest poukładane, jest na właściwym miejscu, we właściwym czasie i na czas.
 • Okazuje się, że cokolwiek teraz wyrażam, skutecznie to udowadniam, życie potwierdza a ludzie przyznają mi słuszną rację.

 • Życie teraz jest dla mnie beztroskie, bezpieczne, przyjemne i kreatywne.

 • Jestem spokojna o to, że teraz w moim życiu zawsze się dobrze układa, dzieje i rozwija.

 • Teraz dobra stabilizacja, spokój i poczucie bezpieczeństwa są moimi bodźcami do życia, działania i realizacji moich celów.

 • Teraz zaspokajam wszystkie moje potrzeby i pragnienia w sposób zgodny z moją naturą, moimi wartościami i moim pełnym dobrem.

 • Jestem spokojny o to, że wszystko, co jest mi potrzebne i przydatne przychodzi do mnie w odpowiednim czasie i w odpowiedniej ilości, wielkości i jakości.

 • Stwarzam sobie bezpieczne warunki do swojego rozwoju, swojej wrażliwości i realizowania siebie prawdziwej w dobry i bezpieczny dla mnie sposób.

 • Patrzę w przeszłość ze spokojem i dystansem, jaki niesie chwila obecna.

 • Pomimo dotychczasowych lęków teraz wierzę w swoje pozytywne przemiany.

 • Teraz jestem bezpieczna, i kreuję spokojne i pozytywne doświadczenia w moim życiu.

 • Tak naprawdę teraz jestem w pełni bezpieczny i pozytywnie ukierunkowany wobec intencji innych.

 • Teraz pozwalam sobie na wyższą świadomość siebie i mojego prawa do szczęścia, bogactwa, miłości i spełnienia.

 • Teraz tak się układa moja życiowa sytuacja, że z pełna niewinnością i czystością swojego sumienia korzystam z dobrodziejstw życia.

 • Teraz tak się układa moje życie zawodowe i osobiste, że zawsze mam odpowiednio dużo środków i czas na cieszenie się własnym życiem i życiem moich bliskich.

 • Okazuje się, że moja praca nad sobą, moja wzrastająca wartość i planowanie ambitnych celów przekłada się na konkretne efekty w codziennym życiu.

 • Teraz znajduje się i realizuje taka forma dialogu i działania, która daje mi w pełni korzystne dla mnie rozwiązania, rozwój i sukces finansowy.

 • Teraz z pełną akceptacją patrzę na moje przeszłe doświadczenia i na to jak teraz pozytywnie układa się całe moje życie.

 • Teraz ufam sobie i temu, że moje zachowania i działania, nawet spontaniczne, są dobre, życzliwe, świadczą o mojej wartości i dają radość mnie i moim bliskim.

 • Teraz znajduję odpowiednio dużo czasu, przestrzeni i inspiracji dla mojego rozwoju, wzbogacania mojego życia duchowego i wzrastającej czystości mojej jaźni.

 • Okazuje się, że teraz idę najlepszą drogą rozwoju mojej wartości, mojego szczęścia i mojego oświecenia.

 • Teraz, dzięki pracy nad sobą i pozytywnemu myśleniu zjednuję sobie ludzi, los i okoliczności.

 • Tak naprawdę teraz jest czas i miejsce dla mnie, na pozytywne, skuteczne działanie, coraz bardziej dostatnie życie, dobre relacje z ludźmi i szczęśliwy związek miłości.

 • Jestem spokojna o to, że moim pozytywnym nastawieniem i działaniem uzdrawiam moje ciało, moje życie, moją uczuciowość i moje relacje z ludźmi.

 • Bez względu na to, co doświadczałam i jak postrzegałam rzeczywistość w przeszłości tak naprawdę teraz żyję w dobrych i bezpiecznych dla mnie czasach i okolicznościach.
 • Teraz żyję w czasach i okolicznościach, w których naturalne dla mnie jest życie w spokoju, swobodzie i w dobrych relacjach z innymi.

 • Okazuje się, że teraz moje uczucia same z siebie są w zgodzie z moim rozsądkiem, trzeźwym myśleniem, moim dobrem i pełnią mojego życia.

 • Tak naprawdę mam w sobie boskość: boską świadomość, boską miłość, boską moc realizacji i boską chęć do działania.

 • Mój obecny spokój i pozytywne usposobienie jest uzasadnione i ma poparcie w rzeczywistym świecie.

 • Teraz z życzliwości, wdzięczności i miłości do siebie odżywiam się, wchodzę w relacje z ludźmi i realizuję się zawodowo.

 • Teraz prowadzę zdrowy, dobry dla mnie i konstruktywny tryb mojego życia.

 • Z jakiegokolwiek powodu kształtowało się moje życie, teraz w pełni je akceptuję i rozwijam w pozytywny, zdrowy szczęśliwy i dostatni dla mnie sposób.

 • Teraz z akceptacją sposobu myślenia i postępowania moich rodziców, oraz z własnym, odważnym i przebojowym stylem życia odnajduje się w moim codziennym życiu, również w konfrontacji z poglądami i przekonaniami moich rodziców.
 • Teraz w pełnej wolności od presji, woli i oczekiwań moich rodziców, w pełni po mojemu z pełną przyjemnością, satysfakcją, zadowoleniem i z sukcesem realizuje się zawodowo i uczuciowo.
 • Pomimo presji i oczekiwań moich rodziców zwracam im i sobie wolność, i zwalniam siebie ze zobowiązań wobec nich, i żyję własnym szczęśliwym i udanym życiem.
 • Tak naprawdę mam pełne prawo żyć po mojemu, dla siebie i w wolności od zobowiązań wobec innych.

 • Teraz w pełni akceptuję wybory, kryteria i standard życia innych, i doceniam i w pełni korzystam z moich przywilejów życia w szczęściu, dobrobycie, miłości i realizacji moich sukcesów.

 • Teraz realizując moje cele i dążąc do coraz większego szczęścia, jestem wolna od przejmowania się opiniami, wyobrażeniami i wolą innych.

 • Teraz realizuję moje osobiste cele i pasje bez względu na opinie, wyobrażenia i kryteria innych.

 • Bez względu na to, jakimi wartościami i w jakiej osobowości się przejawiałam, teraz kształtuję w sobie czystość mojego charakteru, osobowości, uczuciowości i emocjonalności.

 • Bez względu na to, jaka jest prawda o świecie duchowym, to pozwala mi ona na codzienne radosne życie i realizowanie moich osobistych celów i sukcesów.

 • Bez względu na to, co nauczali i przed czym przestrzegali moi rodzice i przodkowie, ja jestem niewinna i w porządku żyjąc po mojemu, moimi własnymi wartościami i realizując dobrze odbieranie przeze mnie, moje plany, cele i pasje.

 • Teraz zrzucam z siebie fałszywe, wyolbrzymione przekonania, które przeszkadzały mi w realnym patrzeniu na rzeczywistość.

 • W brew temu, jaki obraz świata tworzyli mi rodzice i w czym się utwierdziłam, świat, zmiany i zaskakujące mnie okoliczności okazują się dla mnie dobre i korzystne.

 • Teraz realizuję siebie szczęśliwą w pełnej wolności od przejmowania się moją przeszłością, życiem moich przodków i emocjami innych ludzi.

 • Zwalniam siebie z wszelkich misji, poświęceń i wyrzeczeń na rzecz swojego osobistego szczęścia w miłości, w dostatku i w codziennym życiu.

 • Teraz akceptuję życie, doświadczenia i emocje moich rodziców jako ich osobiste sprawy i doświadczenia, a ja pozwalam sobie żyć pełnią szczęścia, wolności i swobody.

 • Moje życie, życiowe sukcesy i radość z nich są niezależne od życia innych.

 • Puszczam w przeszłość całą moją przeszłość, przeszłą emocjonalność, osobowość i przekonania o moich możliwościach, a teraz żyje obecnymi, pozytywnymi możliwościami.
 • Wybaczam sobie, że żyłem przeszłymi doświadczeniami, słabościami i emocjami, i nie doceniałem moich prawdziwych możliwości, predyspozycji i umiejętności.

 • Wybaczam sobie, że wierzyłam w swoją winę, karę, odkupienie i negatywne przeznaczenie.

 • Wybaczam sobie, że utożsamiałam się z brakiem spokoju, brakiem bezpieczeństwa i brakiem realizacji siebie prawdziwej: szczęśliwej, kochanej i spełnionej.

 • Teraz z łatwością wybaczam, odpuszczam i zwracam wolność wszystkim, którzy nie dotrzymywali danego mi słowa, nie byli wiarygodni i nie dawali obrazu sensu życia. Z łatwością wybaczam również sobie, że uległem presją innych i nie wytrwałem w przekonaniu o sensie, wartości i szczęściu mojego życia.

 • Wybaczam, odpuszczam i zwracam wolność wszystkim, którzy nie dawali sobą przykładu wartościowych ludzi, nie akceptowali mnie, nie doceniali, nie podbudowywali, nie wspierali, nie kochali, nie dawali radości życia i odbierali poczucie bezpieczeństwa.

 • Wybaczam sobie, że podtrzymywałam w sobie urazy, zranienia, znieczulenia i rezygnację z tego, co dawało mi pełne szczęście, miłość i spełnienie.

 • Wybaczam sobie, że utożsamiałam się z ofiarą i byłam zachłanna na ból i cierpienie.
 • Po pewnym czasie zamienić na:
 • Wybaczam sobie, że utożsamiałam się z brakiem osobistej wartości, siły i odpychałam od siebie czystą miłość i pełnie szczęścia.
 • (Odnośnie dwóch powyżej afirmacji. Można ułożyć afirmacje tak, jak w pierwszym przypadku, ale lepiej, z punktu widzenia afirmacji sukcesywnych, ułożyć ją w formie tak, jak w drugim przykładzie)

 • Teraz wybaczam sobie, że chcąc udowodnić rodzicom ich błędy, ograniczałam się w życiu i umniejszałam oraz wyrzekałam się swojej wartości i atrakcyjności.

 • Wybaczam, odpuszczam i zwracam wolność wszystkim, którzy próbowali odebrać mi prawo do mojej niewinności, bezpieczeństwa i poczucia własnej wartości.
 • Wybaczam sobie, że traktowałem siebie jako osobę pozbawioną prawa do niewinności, poczucia własnej wartości, bogactwa i miłości.

 • Wybaczam, odpuszczam i zwracam wolność wszystkim, którzy nie dostrzegali i nie doceniali mojej osobistej wartości, mojej osobistej mądrości i moich osobistych zdolności, i umniejszali mojemu osobistemu prawu do naturalnego szczęścia, miłości i dostatku w moim życiu.

 • Wybaczam sobie, że przejmowałem się opinią innych i przez to zatracałem swoje poczucie bezpieczeństwa, komfortu i świadomość moich nieograniczonych możliwości.

 • Wybaczam, odpuszczam i zwracam wolność wszystkim, od których przyjęłam ograniczające, obciążające i utrudniające życie przekonania.

 • Wybaczam sobie, że uzależniałam moje miejsce w świecie i szczęście życiowe od stosunku rodziców do mnie. Tak naprawdę mam dobre miejsce dla siebie na ziemi gdzie jestem kochana, chciana, lubiana, spokojna, bezpieczna i akceptowana.

 • Wybaczam sobie, że uzależniałam mój byt i moje życiowe szczęście od miłości, adoracji i akceptacji rodziców.

 • Wybaczam, odpuszczam i zwracam wolność wszystkim, którzy nie pozwalali mi postrzegać świat i moich możliwości w świecie własnymi oczami.
 • Wybaczam sobie, że uległam presji i emocją innych, i zwątpiłam we własną wartość, własną wolność i własne, szczęśliwe, dostatnie i pasjonujące życie.

 • Wybaczam sobie, że bałam się o moją przyszłość, moje sukcesy i obwiniałam za to innych.

 • Teraz całkowicie i do końca wybaczam, odpuszczam i zwracam wolność wszystkim, którzy mnie krytykowali, ograniczali i próbowali ingerować w moje szczęście, sukcesy i dostatnie życie.

 • Wybaczam, odpuszczam i zwracam wolność wszystkim, którzy przejawiali słabości, zwątpienia i bezsilność.
 • Wybaczam, odpuszczam i zwracam wolność wszystkim, którzy wykorzystywali słabości, błędy i naiwność innych.
 • Teraz całkowicie i do końca wybaczam, uwalniam i akceptuję dawne urazy oraz decyzje i czyny podjęte pod ich wpływem.

 • Wybaczam, odpuszczam i zwracam wolność wszystkim, którzy utwierdzali mnie w przekonaniu, że za mało robię, za mało się staram i za mało daję z siebie.

 • Wybaczam, odpuszczam i zwracam wolność wszystkim, którzy utwierdzali mnie w braku trwałego szczęścia, miłości i zadowolenia w moim życiu.

 • Wybaczam sobie, że kształtowałem moje życie z poczuciem braku możliwości trwałego szczęścia, miłości i zadowolenia.

 • Wybaczam sobie, że się bałem i lękami przysłaniałem sobie możliwości udanego życia w miłości i szczęściu.

 • Wybaczam sobie, że niewymiernie poświęcałam się w imię miłości i ochłapów pieniędzy.

 • Wybaczam sobie, że uznałam świat za nie dobry, takim, jaki obraz życia stwarzał mi mój ojciec swoją osobą, emocjami i postawą.

 • Wybaczam, odpuszczam i zwracam wolność wszystkim, którzy przejawiali słabości, zwątpienia i bezsilność.

 • Wybaczam, odpuszczam i zwracam wolność wszystkim, którzy odciągali mnie od szczęścia i straszyli mnie, że życie nie jest łatwe i proste.

 • Wybaczam sobie, że z powodu braku miłości i zainteresowania w dzieciństwie zaprzestałem wierzyć w moją wartość i prawo do pełni szczęścia, miłości i dostatku.

 • Wybaczam sobie, że uzależniałam moje sukcesy od opinii innych, przekonań innych i woli innych.

 • Wybaczam sobie, że obwiniałam się za moje przeszłe czyny i teraz działam zgodnie z moim wewnętrznym sumieniem, własnym dobrem i w harmonii z wszechświatem.

 • Wybaczam moim rodzicom, że swoją postawą nie uwydatniali mojej wartości i mojego prawa do szczęścia, miłości i życia na wysokim poziomie.

 • Teraz wybaczam, odpuszczam i zwracam wolność wszystkim, których obwiniałam za moje obawy o moją przyszłość i moje sukcesy.

 • Okazuje się, że im łatwiej wybaczam, tym bardziej żyję własnym życiem i łatwiej realizuje moje cele, plany i pasje.

 • Wybaczam sobie, że przejmowałam się przejmowaniem mojej mamy.
 • Wybaczam mojej mamie, że szantażowała mnie emocjami, litością, poczuciem winy i zobowiązaniami.
 • Wybaczam sobie, że ulegałam presji mamy, wyrzekałam się radości i zaczęłam być uległa wobec mamy i innych.

 • Całkowicie i do końca wybaczam wszystko wszystkim tym, którzy kiedykolwiek odebrali mi nadzieję, zawiedli moje zaufanie i odebrali wiarę w miłość. Odpuszczam im i zwracam im wolność.
 • Wybaczam sobie, że nie wytrwałam w zaufaniu do własnej mądrości i intuicji, i zatraciłam w sobie nadzieję, zaufanie i wiarę w prawdziwą, trwałą miłość.

 • Teraz wybacza, odpuszczam i zwracam wolność wszystkim tym, którzy nie pozwalali mi być szczęśliwą, kochaną i realizować się życiowo w pełniej czystości i niewinności.

 • Teraz w pełni akceptuję i doceniam bieg mojego życia, moje sukcesy, moje osiągnięcia i mój dobrobyt.

 • Teraz umiem być wdzięczna, mam za co być wdzięczna i z łatwością okazuję wdzięczność sobie, Bogu innym.

 • Wybaczam sobie, że nie dostrzegałem bezpieczeństwa, dobra dla siebie, i wartości w świecie i w samodzielnym życiu.

 • Teraz dostrzegam pozytywne możliwości własnego rozwoju i szczęśliwego życia w zaradnym, zorganizowanym i przedsiębiorczym własnym życiu.

 • Wybaczam moim rodzicom i innym, którzy nie dawali mi pełnej miłości, ciepła rodzinnego i przestrzeni do rozwoju mojej wartości, przedsiębiorczości i swobodnego życia.
 • Wybaczam sobie, że nie wierzyłem w siebie, we własną wartość, własne możliwości i własne prawo do nieograniczonego dobra.
 • Bez względu na to, co doświadczałem i w czym byłem utwierdzany w dzieciństwie, teraz mam świadomość mojej wartości, zdolności i prawa do bogactwa, miłości i szczęścia.

 • Teraz dla mnie sprawiedliwość jest skuteczna, egzekwowana i pozwala mi mieć dobrze poukładane życie, majątek i wartości rodzinne.

 • Teraz skutecznie udaje mi się realizować mój własny, dobrze zorganizowany, ciepły, bezpieczny i zdrowy dom z żywiący moją rodzinę ogrodem, w którym realizuję się energetycznie, finansowo, żywieniowo i społecznie.

 • Okazuje się, że teraz, jak jest mi dobrze, to pociąga to za sobą kolejne dobre cele, odczucia i doznania.

 • Teraz ufam, że rzeczywistość mi sprzyja, służy mojemu dobru i odzwierciedla moje ambicje.

 • Teraz tak się wszystko układa we mnie i w moim życiu, że żyję dla wygody, przyjemności i radości własnej i tych, z którymi chcę dzielić moje życie.

 • Teraz mój czas wypełniam dobrą, dochodową pracą, związkiem miłości, relaksem i realizacją moich planów, celów i pasji.


Zobacz pozostałe kategorie:

Afirmacje na podniesienie poczucia własnej wartości »

Dla dostatku, na dobrą pracę i własną działalność »

Dla dobrych relacji z ludźmi i udanego życia rodzinnego »

Na udany związek partnerski, dla kobiecości, męskości, seksualności i atrakcyjności w związku »

Na zdrowie, dobry wygląd i dobre samopoczucie »

Wybaczające, oczyszczające, uwalniające »Dowiedz się więcej o książce Afirmacje Sukcesywne:

Opis książki »

Zakup książki »


Poleć to znajomym  


Zakup książki !Książki: "AFIRMACJE SUKCESYWNE"
oraz "DZIECI REGRESJI"
do kupienia na stronie autora.
Tylko tutaj na życzenie z dedykacją od autora.


Nazywam się Robert Krakowiak.
Od 1996 roku współpracuje z ludźmi pomagając im uwolnić się od wpływów doświadczeń z przeszłości, które nie pozwalały im realizować zaplanowanych przez siebie celów i żyć pełnią życia.
Zobacz opinie moich klientów »
Więcej o mojej pracy »
To do czego doprowadziła mnie owa pomoc zawarłem w swoich książkach i poprzez nie chcę dzielić się z Wami swoją wiedzą, która pomogła już wielu ludziom.

Kontakt ze mną:AFIRMACJE SUKCESYWNE

Afirmacje Sukcesywne

Opisuje zaawansowaną technikę pracy z afirmacjami. Nauczy Cię ona, jak układać, uwiarygodniać, stopniować i precyzować afirmacje pod kątem konkretnej osoby, konkretnego celu oraz etapu jego realizacji. Nauczy Cię również tego, jak skutecznie z nimi pracować. Książka mówi o tym, jak zmienić swój zewnętrzny, ale i wewnętrzny stan, czyli jak zmienić swoje życie i jak umieć się nim cieszyć. Zawiera wiedzę teoretyczną, jak również część praktyczną, która pozwala samodzielnie pracować nad sobą.
zobacz opis »
DZIECI REGRESJI
- Uzdrawianie dzieciństwa

Dzieci Regresji - Uzdrawianie dzieciństwa

Jeśli w Twoim życiu nie układa się tak jak chciałeś, jeśli czujesz w sobie opór, niemoc czy bezsilność w realizacji swoich celów, to ta książka pomoże Ci w odnalezieniu tego przyczyn, w uwolnieniu się od nich i otworzy Ci drogę do sukcesów. Książka ta ma za zadanie pomóc uwolnić się od przeszkadzających w dorosłym życiu: emocji, blokad i napięć pochodzących z okresu dzieciństwa. Przy okazji uczy umiejętnie, zdrowo i świadomie wychowywać własne potomstwo, by prawidłowo się rozwijało i mogło pozwolić sobie na szczęśliwe życie.


Wykłady wideo

"Usłyszałem kiedyś stwierdzenie, iż człowiek został stworzony bez instrukcji obsługi. Przyglądając się ludzkiemu zachowaniu stwierdziłem, że coś w tym jest. Wystarczy przyjrzeć się temu, w jaki sposób ludzie traktują się nawzajem i jakie konsekwencje przynoszą ich nieprzemyślane decyzje by przekonać się, że człowiek rzeczywiście nie potrafi posługiwać się swoim życiem."
Subskrypcj@


Jeżeli chcesz otrzymywać informacje
o moich kursach i wykładach
wpisz swój adres E-mail.

Duchowa.pl © Robert Krakowiak,
Wszystkie prawa zastrzeżone.