Afirmacje dla dostatku, na dobrą pracę i własną działalność


Jest to dodatek dla czytelników książki: "Afirmacje Sukcesywne"
Do prawidłowego zrozumienia i zastosowania tych afirmacji niezbędne jest zapoznanie się z teorią zawartą w książce: "Afirmacje Sukcesywne".
 • Teraz znajduję i realizuję to, co czuję, w czym okazuję się być dobra i co generuje wysokie dla mnie dochody.

 • Teraz w moje codzienne życie wdraża się moja godność dostatku, dobrobytu, zadowolenia i satysfakcji życiowej.

 • Tak naprawdę już teraz mam wystarczającą wiedzę i umiejętności, dzięki którym doskonale zarabiam, żyje komfortowo i realizuję moje ambitne cele.

 • Teraz również w stosunku do pracowników jestem szefem i właścicielem firmy: konstruktywnym, efektywnym i skutecznym w działaniu.

 • Okazuje się, że mój sposób i tępo przyswajania wiedzy i umiejętności są bardzo praktyczne, konstruktywne i efektywne.

 • Teraz rozwijam moją wartość zawodową i mój dobrobyt materialny.

 • Teraz tak się układają moje finanse, że co miesiąc zostaje mi znaczna kwota luźnych pieniędzy, które przeznaczam na przyjemności i polepszenie mojego standardu życia.

 • Teraz dobrze uzyskuję, utrzymuję i z przyjemnością dla siebie pożytkuję moje dobra materialne.

 • Teraz moja sytuacja życiowa, społeczna i materialna daje mi poczucie spokoju, zadowolenia i komfortu materialnego.

 • Okazuje sie, że to, na co pożytkuję moje pieniądze teraz jest dla mnie wartościowe, dobrej jakości, adekwatne do ceny i pożyteczne.

 • Tak naprawdę jestem niewinny i w porządku wobec siebie i innych, kiedy zaspokajam moje potrzeby i przyjemności materialne.

 • Teraz moim obecnie pozytywnym nastawieniem generuję wysokie dochody w mojej firmie i dobrobyt w moim życiu.

 • Okazuje się, że mam wszystko to, co jest mi potrzebne do tego, by świetnie prosperować, bogacić się i stwarzać sobie coraz bardziej komfortowe życie.

 • Teraz dobrze znam i skutecznie dla siebie wykorzystuję mechanizmy rządzące moim bytem i przedsiębiorczością.

 • Teraz jest mi bliska przedsiębiorczość i skuteczne działanie w moim życiu.

 • Teraz poprzez moje działania staję się coraz bardziej wartościowym, przedsiębiorczym i zamożnym człowiekiem sukcesu.

 • Teraz cieszę się moim wzrastającym dobrobytem i komfortem życia.

 • Teraz przyjmuję jeszcze większe bogactwo duchowe i materialne do świata, Boga i ludzi.

 • Teraz tak się układa moja sfera finansowa, że przy każdym działaniu zostają mi znaczne zyski, które pożytkuję na siebie, na swoje przyjemności i swoich bliskich.

 • Okazuje się, że świat jest dla mnie obfity, dobry i zapewnia mi wysoki dobrobyt, komfort i możliwość realizowania swoich pasji i zainteresowań.

 • Mam prawo cieszyć się tym, co mam i mieć to, co mnie cieszy.

 • Tak z poczuciem wolności i swobody podróżowania w pełni korzystam z życia, z urlopu, z uroku i atrakcji miejsc, w których jestem.

 • Teraz wakacje są dla mnie pełnym wypoczynkiem, relaksem i komfortem.

 • Teraz z łatwością korzystam dla siebie, swojej rodziny i swoich bliskich z luksusów tego życia.

 • Okazuje się, że teraz stać jest mnie na dobrą i komfortową jakość mojego życia.

 • Jestem spokojna o moją przyszłość, bezpieczeństwo i środki materialne.

 • Teraz dobrze pomnażam gospodaruję i pożytkuję moje pieniądze.

 • Teraz mam dochodowe zajęcie, które mnie cieszy, pasjonuje i wzbogaca.

 • Teraz jestem coraz bardziej doceniana i coraz lepiej wynagradzana za moją pracę.

 • Teraz doświadczam traktowania mnie i wynagradzania na równi z wartościowymi, docenianymi i wysoko wynagradzanymi ludźmi.

 • Jestem szanowana, doceniana i wysoko wynagradzana za moją pracę.

 • Jestem doceniana i obficie wynagradzana za moje działania i moją wartość.

 • Moje obecne zaangażowanie, działanie i inwestycje okazują się skuteczne, dobre i owocne.

 • Teraz przejawiam, eksponuję i skutecznie wykorzystuję moją przedsiębiorczość, przebojowość i kreatywność do radykalnego wzrostu finansowego i realizowania się w spokoju, komforcie i spełnieniu życiowym.

 • Teraz moje kompetencje i umiejętności są dostrzegane, doceniane i coraz lepiej wynagradzane przez moich przełożonych.

 • Jestem spokojna o moje kompetencje do pracy z ludźmi i do wysokich zarobków.

 • Teraz przyciągam do siebie to, co daje mi bogactwo, dobrobyt i szczęście.

 • Teraz ze świadomością mojej wartości i godności wszystkiego, co najlepsze, przyjmuję od życia wszystko to, co dla mnie najlepsze.

 • Teraz z łatwością wprowadzam w moje życie dostatek, bogactwo, pasję i fascynację życiem.

 • Teraz mam szczęście i dobrą rękę do pracy, pracodawców i zarobków.

 • Teraz widzę sens i możliwości dobrego zarabiania i osobistego dostatniego życia w zgodzie z dobrem innych oraz ze swoją empatią, życzliwością i dobrocią.

 • Teraz pracuję z pasją, radością i z przekonaniem, dzięki czemu cieszę się dobrymi i wzrastającymi zarobkami.

 • Teraz wszystkie moje finansowe sprawy układają się z pełną dla mnie korzyścią, dając mi wysokie zyski, oszczędności i dostatnie, komfortowe życie.

 • Teraz zarabiam i pożytkuję moje pieniądze w dochodowy, zadowalający mnie i wzbogacający mnie sposób.

 • Teraz dobrze gospodaruję i zarządzam moimi dochodami, dzięki czemu doświadczam przyjemności i luksusowego życia teraz i na moją przyszłość.

 • Teraz robię trafione, korzystne, pożyteczne zakupy w dobrej cenie.

 • Okazuje się, że moje bogactwo w pełni harmonizuje z moją wiarą, duchowością i z moimi wszystkimi pozostałymi wartościami.

 • Jestem spokojny o to, że mój wzrastający dostatek służy mojemu rozwojowi, szczęśliwemu życiu i mojej wolności.

 • Moje życie już teraz jest ułożone w komfortowy i dostatni dla mnie sposób.

 • Teraz mam pełne prawo zachować moje dobro dla siebie i pożytkować je dla własnej radości, wygody i przyjemności.
 • Tak naprawdę mam własne wszystko to, co jest mi potrzebne do kształtowania mojego życia, sukcesów, dostatku i szczęścia.

 • Mam coraz większy wgląd i dostęp do coraz to nowszych i ciekawszych możliwości realizowania się w bogactwie, dostatku i w szczęśliwym życiu.

 • Teraz tak się układa w moim życiu, że wzrasta mój dostatek, komfort życia i dobre perspektywy na przyszłość.

 • Coraz bardziej oswajam się ze wzrastającymi dochodami i komfortem mojego życia.

 • Teraz przyciągam do siebie wszystko to, co mnie cieszy, satysfakcjonuje i wzbogaca.

 • Teraz otwieram się na nowe źródła dobrych dochodów.

 • Teraz mam stabilne, dobre i przyjemne źródło mojego dochodu.

 • Teraz znajduję dla siebie pracę, w której się realizuję, spełniam i dobrze zarabiam.

 • Teraz moja sytuacja zawodowa i materialna daje mi bezpieczeństwo i luz w planowaniu i organizowaniu sobie życia, domu i przyszłości.

 • Teraz tak się układa moje życie, że staję się spokojna, szczęśliwa i spełniona zawodowo, finansowo i w życiu osobistym.

 • Teraz łatwo odnoszę zawodowe i finansowe sukcesy, skutecznie pomagam innym i realizuję się zawodowo.

 • Wybaczam, odpuszczam i zwracam wolność wszystkim, którzy mnie nie doceniali, nie nagradzali i nie wierzyli w moje prawo do wyjątkowości i wyjątkowo wysokich dochodów.
 • Wybaczam sobie, że nie wierzyłam w moją wyjątkowość i prawo do wyjątkowo wysokich zarobków.
 • Teraz dopuszczam do siebie i wierzę w moją wyjątkową wartość i prawo do wyjątkowo wysokich dochodów.
 • Teraz śmiało, odważnie i z pewnością siebie sięgam po to, co przynosi mi wysokie dochody.

 • Teraz żyję swoją zaradnością życiową i łatwością przyciągania do siebie obfitości.

 • Teraz tak się układa moje życie, że doświadcz coraz większego spokoju, dostatku i komfortu życiowego.

 • Dzięki mojemu obecnemu myśleniu i funkcjonowaniu jestem spokojna o dobre i dostatnie życie i przyszłość moją i moich bliskich.

 • Teraz wykorzystuję moje dochody w dobrych celach dla mnie i innych.

 • Teraz z łatwością przychodzi mi prawdziwe realizowanie się zawodowo, finansowo i materialnie.

 • Teraz realizuję się jako mocno ustabilizowana materialnie kobieta sukcesu.

 • Teraz stać jest mnie na realizację moich coraz większych planów, celów i pasji.

 • Teraz moja sytuacja finansowa pozwala mi na bogate, komfortowe życie osobiste.

 • Teraz z łatwością wypracowuję i przyjmuję dobrobyt, bogactwo i komfort życiowy.

 • Teraz żyję swoją zaradnością życiową i łatwością przyciągania do siebie obfitości.

 • Mam świadomość nieograniczonego dobra materialnego świata.

 • Tak naprawdę jestem osobą, dla której naturalne jest bogactwo, komfort życiowy i fascynujące życie.

 • Teraz żyję na bardzo wysokim poziomie finansowym z mojego nowego biznesu szkoleniowego.

 • Moje obecne wartości duchowe, emocjonalne i materialne w pełni pozwalają mi na wysokie dochody, bogacenie się i komfortowe wygodne życie.

 • Teraz z miłością i wdzięcznością do siebie i innych przyjmuję wysokie dobra od życia i innych.

 • Tak naprawdę jestem godna satysfakcjonującej mnie pracy, wysokich zarobków, szczęśliwego związku i życiowego spełnienia.

 • Teraz tak się zmienia moja świadomość i standard mojego życia, że mam coraz więcej własnych pieniędzy, na coraz więcej mnie stać i coraz łatwiej, z większą korzyścią dla mnie przechodzi mi ich wydawanie.

 • Jestem już na tyle czysta, a zarazem świadoma mojej wartości i godności, że z łatwością gromadzę coraz wyższe zyski finansowe i podnoszę standard mojego życia.

 • Teraz tak się układa moje życie, że wzrastają moje dochody i standard mojego życia.

 • Teraz mam własne, wysokie dochody i środki do komfortowego życia.

 • Teraz poprzez świadomość prawa przyciągania i pracę nad sobą, podnoszę mój standard życiowy do coraz bardziej satysfakcjonującego mnie poziomu.

 • Teraz widzę sens i możliwości dobrego zarabiania i osobistego dostatniego życia w zgodzie z dobrem innych oraz ze swoją empatią, życzliwością i dobrocią.

 • Teraz coraz lepiej zarabiam i bogacę się dla realizacji siebie z poczuciem głębokiej wartości i atrakcyjności swojego życia osobistego i w relacji z bliskimi.

 • Teraz cieszę się wzrastającym przypływem finansowym.

 • Teraz jestem coraz bardziej świadoma mojej mocy kreacji mojego życia w dobry, szczęśliwy i dostatni dla mnie sposób.

 • Teraz w moim źródle dochodu wszystko się dobrze układa, klaruje i rozwija.

 • Teraz przyjmuję bogactwo, dobrobyt i komfort w moim życiu.

 • Teraz jest ten czas i moment, w którym bardzo dobrze zarabiam i realizuję swoje plany, cele i pasje.

 • Teraz jest ten czas i moment, w którym stać jest mnie i pozwalam sobie w pełni żyć w szczęściu, miłości i bogactwie.

 • Teraz coraz lepiej zarabiam na coraz lepiej pożytkowane na mnie rzeczy, pasje i przyjemności.

 • Teraz łatwo i swobodnie urzeczywistnia się moje bogactwo, zaradność finansowa i dobrobyt materialny.

 • * * *

 • Okazuje się, że to, czym się teraz zajmuję jest dochodowe, wysoko wynagradzane i efektywne.

 • Teraz udaje mi się pozyskiwać coraz więcej i coraz lepszych klientów oraz coraz więcej trafnych, konkretnych i efektywnych poleceń mojej działalności.

 • Teraz w oczach innych jestem wartościowa, przedsiębiorcza, zaufana, wiarygodna i godna inwestycji.

 • Teraz moja emocjonalność i mentalność pozwalają mi pracować z przyjemnością, realizować się w pracy i cieszyć się moimi sukcesami zawodowymi.

 • Tak naprawdę mam pełne własne możliwości i predyspozycje na doskonały dla mnie biznes, sukces i wysokie dochody.

 • Teraz dostrzegam namacalne materialne efekty moich finansowych przedsięwzięć, inwestycji i działań.

 • Teraz przyciągam do siebie dobre możliwości rozwoju zawodowego i finansowego.

 • Teraz odkrywam w sobie zdolność do bycia odpowiedzialną, zaradną, zorganizowaną i przedsiębiorczą osobą.

 • Coraz bardziej cenię swoją osobę, moje umiejętności i efekty mojej pracy.

 • Teraz z pełną wiarą w siebie, w moje kompetencje i w moją rzetelność znajduję, podejmuję i sprawdzam się w satysfakcjonującej mnie i dobrze płatnej pracy.

 • Teraz łatwo znajduję i realizuję się w tym, co czuję, w czym się odnajduję, w czym się sprawdzam i co przynosi mi satysfakcjonujące mnie dochody.

 • Teraz łatwo przyjmuję również ekstra wynagrodzenie i prezenty od moich klientów.

 • Teraz dostaję pasjonującą mnie pracę, w której odnajduje się ze swoimi umiejętnościami, celami i planami.

 • Coraz lepiej odnajduję się w swojej pracy i mam w niej coraz większe osiągnięcia.

 • Okazuje się, że łatwo spełniam pozytywne oczekiwania tych, którzy we mnie wierzą, inwestują i mają do mnie zaufanie.

 • Teraz mam satysfakcjonującą mnie i dochodową pracę, dzięki której mam udane, szczęśliwe i spełnione życie osobiste i oraz spełnione moje cele i wartości.

 • Teraz mam wartościową dla mnie, dobrze płatną pracę i wysoki standard mojego życia.

 • Teraz ludzie chętnie ze mną współpracują, wspierają mnie, doceniają i obficie wynagradzają.

 • Teraz z łatwością przyciągam odpowiednich, uczciwych, pracowitych i fachowych pracowników i pracownicze ekipy do pracy u mnie i do współpracy w moich projektach.

 • Wybaczam rodzicom, że nie tworzyli mi obrazu lekkiej, przyjemnej i satysfakcjonującej mnie pracy.
 • Wybaczam sobie, że pod wpływem rodziców godziłam z brakiem przyjemności, satysfakcji i sukcesu zawodowego.
 • Teraz dostrzegam i realizuję możliwość dobrze płatnej, przyjemnej i satysfakcjonującej mnie pracy.

 • Bez względu na to jak zawodowo, finansowo i z jakim wysiłkiem przejawiali się moi rodzice, dla mnie naturalna i na miejscu jest lekka, przyjemna, satysfakcjonująca i dobrze płatna praca.

 • Teraz pracuję z pasją, radością i z przekonaniem, dzięki czemu cieszę się dobrymi i wzrastającymi zarobkami.

 • Teraz dzięki pozytywnemu nastawieniu uaktywniają się pozytywne zmiany w moim życiu, pracy i zarobkach.

 • Jest dobra dla mnie i zadowalająca mnie praca, której teraz się podejmuję, w której się sprawdzam, z której mam pełną satysfakcję i wysokie dochody.

 • Teraz jestem wartościowym, przedsiębiorczym i skutecznym w działaniu człowiekiem.

 • Tak naprawdę już teraz mam wszystkie potrzebne mi cechy i atrybuty do dobrego prowadzenia własnej, dobrze prosperującej i rzetelnej firmy.

 • Teraz daję sobie pełną zgodę na rozkręcenie takiej działalności, dzięki której w pełni, swobodnie i z ugruntowanej pozycji finansowej spłacam wszystkie moje zobowiązania i realizuję się w dostatnim, komfortowym życiu.

 • Teraz nasza firma cieszy się dobrą popularnością, rozwojem, popytem i dobrymi dla nas zyskami finansowymi.

 • Teraz dostrzegam, wyłapuję i pożytkuję dobre możliwości i okazje biznesowe i finansowe.

 • Teraz w mojej firmie mam dobrze wprowadzone i realizowane zasady sprzedaży i współpracy z zespołem i klientami, dzięki czemu z dnia na dzień zwiększają się moje osobiste zyski.

 • Teraz mam doceniane, solidne i dochodowe dla mnie produkty i usługi.

 • Teraz doświadczam docenienia, uznania i wysokiego wynagradzania mojej osoby, co mnie satysfakcjonuje i motywuje do dalszych sukcesów i rozwoju.

 • Teraz umiejętnie traktuję moich pracowników, zachowują moją empatię i wysoki autorytet w ich oczach.
 • Teraz mój stosunek do pracowników przekłada się na coraz lepszą sumienność i dobre wyniki zespołu.
 • Teraz umiejętnie i konstruktywnie motywuję innych do sumiennej, rzetelnej i właściwej pracy, zachowując z nimi dobre relacje.

 • Dla odzyskania długów:
 • Teraz moim nastawieniem skutecznie oddziałuję na moich wierzycieli, dzięki temu klaruje się moja sytuacja finansowa i podnosi standard mojego życia.

 • Dla spłaty długów:
 • Teraz moja sytuacja finansowa pozwala mi na wszelkie spłaty, opłaty i dostatnie, komfortowe życie.
 • Teraz jestem zobowiązany do spłacenia tych zobowiązań i łatwo spłacam te zobowiązania, z których spłatą czuję się dobrze i w porządku wobec siebie i innych.
 • Teraz tak dobrze się wszystko układa, że ja w jawny i bezpieczny sposób żyję na coraz wyższym poziomie.

 • Teraz łatwo znajduje dostępne i dobre dla mnie miejsce zamieszkania, do realizacji moich pasji i realizacji zawodowej.

 • Teraz mieszkam w miejscu, w którym doskonale się odnajduję ze swoją wolnością, pasją życia, poczuciem bezpieczeństwa, bliskości i wsparcia.

 • Teraz tak się układa moje życie, życiowe wartości, praca i relacje, że łatwo znajduję i realizuję się w takim miejscu zamieszkania, w którym jestem w pełni szczeliwa, kochana i spełniona.

 • Bez względu na to jak prosperowali i jakie hierarchie tworzyli moi przodkowie, ja zwracam im wolność i pozwalam sobie żyć z łatwością, przyjemnością i w wysokim dobrobycie.

 • Teraz pomagam i dzielę się z tymi i w takiej formie, z czym czuje się w porządku wobec siebie i innych.

 • Teraz nawet przejawiając się w dobrobycie mam dobre relacje z bliskimi i rodziną, bez względu na ich standard życia.


Zobacz pozostałe kategorie:

Afirmacje na podniesienie poczucia własnej wartości »

Na cel życia, sens życia, życiowe wartości, osobowość, potencjał i sukcesy »

Dla dobrych relacji z ludźmi i udanego życia rodzinnego »

Na udany związek partnerski, dla kobiecości, męskości, seksualności i atrakcyjności w związku »

Na zdrowie, dobry wygląd i dobre samopoczucie »

Wybaczające, oczyszczające, uwalniające »Dowiedz się więcej o książce Afirmacje Sukcesywne:

Opis książki »

Zakup książki »


Poleć to znajomym  


Zakup książki !Książki: "AFIRMACJE SUKCESYWNE"
oraz "DZIECI REGRESJI"
do kupienia na stronie autora.
Tylko tutaj na życzenie z dedykacją od autora.


Nazywam się Robert Krakowiak.
Od 1996 roku współpracuje z ludźmi pomagając im uwolnić się od wpływów doświadczeń z przeszłości, które nie pozwalały im realizować zaplanowanych przez siebie celów i żyć pełnią życia.
Zobacz opinie moich klientów »
Więcej o mojej pracy »
To do czego doprowadziła mnie owa pomoc zawarłem w swoich książkach i poprzez nie chcę dzielić się z Wami swoją wiedzą, która pomogła już wielu ludziom.

Kontakt ze mną:AFIRMACJE SUKCESYWNE

Afirmacje Sukcesywne

Opisuje zaawansowaną technikę pracy z afirmacjami. Nauczy Cię ona, jak układać, uwiarygodniać, stopniować i precyzować afirmacje pod kątem konkretnej osoby, konkretnego celu oraz etapu jego realizacji. Nauczy Cię również tego, jak skutecznie z nimi pracować. Książka mówi o tym, jak zmienić swój zewnętrzny, ale i wewnętrzny stan, czyli jak zmienić swoje życie i jak umieć się nim cieszyć. Zawiera wiedzę teoretyczną, jak również część praktyczną, która pozwala samodzielnie pracować nad sobą.
zobacz opis »
DZIECI REGRESJI
- Uzdrawianie dzieciństwa

Dzieci Regresji - Uzdrawianie dzieciństwa

Jeśli w Twoim życiu nie układa się tak jak chciałeś, jeśli czujesz w sobie opór, niemoc czy bezsilność w realizacji swoich celów, to ta książka pomoże Ci w odnalezieniu tego przyczyn, w uwolnieniu się od nich i otworzy Ci drogę do sukcesów. Książka ta ma za zadanie pomóc uwolnić się od przeszkadzających w dorosłym życiu: emocji, blokad i napięć pochodzących z okresu dzieciństwa. Przy okazji uczy umiejętnie, zdrowo i świadomie wychowywać własne potomstwo, by prawidłowo się rozwijało i mogło pozwolić sobie na szczęśliwe życie.


Wykłady wideo

"Usłyszałem kiedyś stwierdzenie, iż człowiek został stworzony bez instrukcji obsługi. Przyglądając się ludzkiemu zachowaniu stwierdziłem, że coś w tym jest. Wystarczy przyjrzeć się temu, w jaki sposób ludzie traktują się nawzajem i jakie konsekwencje przynoszą ich nieprzemyślane decyzje by przekonać się, że człowiek rzeczywiście nie potrafi posługiwać się swoim życiem."
Subskrypcj@


Jeżeli chcesz otrzymywać informacje
o moich kursach i wykładach
wpisz swój adres E-mail.

Duchowa.pl © Robert Krakowiak,
Wszystkie prawa zastrzeżone.