Afirmacje dla dobrych relacji z ludźmi
i udanego życia rodzinnego


Jest to dodatek dla czytelników książki: "Afirmacje Sukcesywne"
Do prawidłowego zrozumienia i zastosowania tych afirmacji niezbędne jest zapoznanie się z teorią zawartą w książce: "Afirmacje Sukcesywne".
 • Teraz mam coraz więcej powodów do życzliwości, wdzięczności i zadowolenia z obecności innych.

 • Okazuje się, że im bardziej mnie koś poznaje, tym bardziej mnie docenia, szanuje i tworzy przestrzeń do dobrego kontaktu.

 • Teraz tak się układa moje życie osobiste i zawodowe, że jest ono dobrym przykładem pozytywnych możliwości dla innych.

 • Teraz pomagając innym mam łatwość, chęć i pewność, że robię coś dobrego dla siebie i innych.

 • Jestem interesująca dla innych w przyjemny, dobry i wartościowy dla mnie sposób moją osobowością, moją wiedzą i moim stylem bycia.

 • Teraz coraz łatwiej i naturalnie przychodzi mi otwartość, kontakt i rozmowa z innymi.

 • Teraz łatwo wnoszę coś dobrego i pogodnego w moje relacje z innymi.

 • Teraz w relacjach z ludźmi znam swoją wartość i przejawiam swoją siłę i pewność siebie.

 • Teraz jestem otwarta i nastawiona na dobre traktowanie i miłość ze strony innych.

 • Teraz ufam sobie, dzięki czemu rozpoznaję, przyciągam do siebie i pozwalam się zbliżyć tym, którym mogę naprawdę zaufać.

 • Teraz doskonale odnajduję się w śród ludzi, zachowując moje wartości, światopogląd i styl życia.

 • Okazuje się, że przez osoby, które lubię i doceniam również jestem lubiana i doceniana.

 • Okazuje się, że w moim gronie jest wiele pomocnych mi, życzliwych wobec mnie i skutecznych w działaniu ludzi.

 • Okazuje się, że teraz każdą ważną dla mnie chwile życia spędzam w satysfakcjonującym mnie towarzystwie.

 • Teraz kształtuję, doceniam i pielęgnuję dobre dla mnie relacje z prawdziwie bliskimi mi osobami.

 • Wybaczam moim rodzicom, że straszyli mnie światem, ludźmi i samodzielnością.

 • Teraz mam wokół siebie czystą, dobrą i życzliwą atmosferę.

 • Okazuje się, że teraz dobrze i spokojnie czuje się również we własnym towarzystwie.

 • Jestem spokojna o to, że zawsze, gdy potrzebuję, jest przy mnie ktoś dobry dla mnie, życzliwy i wspierający mnie.

 • Teraz doświadczam i doceniam korzyści płynące z mojej życzliwości, akceptacji i zrozumienia oraz bazujących na tym relacji z ludźmi.

 • Teraz całkowicie i do końca wybacza, odpuszczam i zwracam wolność wszystkim tym, którzy wykorzystywali i nie doceniali moją bezinteresowną miłość.

 • Teraz umiejętnie, mądrze i rozsądnie kieruję się moją bezwarunkową miłością, i kieruje ją tam, gdzie jest ona doceniona, odwzajemniana i przynosi pozytywne efekty dla mnie i innych.

 • Teraz, pomimo przeszłych doświadczeń, odbudowuję w sobie miłość do siebie, życia i ludzi, oraz umiejętność życia miłością w szczęściu i spełnieniu.

 • Tak naprawdę teraz jestem szanowana, doceniana i kochana przez grono bliskich mi osób.

 • Okazuje się, że tak naprawdę jestem wartościowa społecznie.

 • Tak naprawdę mam w sobie to, za co kocha się ludzi prawdziwą, szczerą miłością, co pozwala mi tworzyć zdrowe, pozytywne więzi z ludźmi, szczęśliwe więzi rodzinne i pozytywne intymne relacje.

 • Teraz umiejętnie przyjmuje dobro od innych, umiejętnie okazuję wdzięczność i umiejętnie korzystam z tego z pełną wolnością, satysfakcją i miłością do siebie i innych.

 • Teraz poznaję uczucie miłości, czuję się godny miłości, bezpieczny z miłością i z przyjemnością przyjmuję ją do siebie od innych jako naturalne dal mnie uczucie.

 • Teraz mój stosunek do rodziców jest na tyle zdrowy i poukładany, że dobrze czuję się z sobą, w obecności rodziców i w stosunku do moich rodziców.

 • Teraz pomagam i wspieram innych dając im przykład własnym szczęściem, wartością i dobrobytem.

 • Teraz jestem kochana, zadbana i doceniana przez siebie i moich bliskich również, gdy jest mi dobrze, gdy mam dobre samopoczucie, i gdy jestem i czuję się bezpieczna.

 • Tak naprawdę teraz świat, los i ludzie są mi życzliwi i wspierają mnie w byciu sobą, w przejawianiu mojej wartości i w realizacji moich celów.

 • Tak naprawdę mam przed sobą szczęście rodzinne, sukcesy zawodowe i pasjonujące doświadczenia.

 • Teraz z łatwością przychodzi mi uzdrowienie każdej sytuacji i każdej relacji, i utrzymanie dobrej dla mnie bliskości i dystansu z daną osobą.

 • Teraz wybaczam Agnieszce, że nie dawała mi wolności, swobody i prawa do dostatniego przedsiębiorczego życia.
 • Wybaczam sobie, że nie czułem się wolny, swobodny, odważny i pewny siebie wobec Agnieszki.
 • Teraz mam świadomość mojej wartości, moich możliwości i tego, że skuteczność prawa jest po mojej stronie i w pełni działa na moją korzyść.
 • Teraz łatwo, szybko i skutecznie, z poczuciem własnej wartości egzekwuję dla siebie należne mi prawo, wolność, mienie i zyski.

 • Wybaczam mamie, że mnie nie doceniała, pomniejszała moją wartość i nie kształtowała mi bezpiecznego i wartościowego obrazu życia w śród ludzi.

 • Wybaczam mamie, że mnie nie doceniała, pomniejszała moją wartość, niewinność i nie kształtowała mi bezpiecznego i wartościowego obrazu życia w śród ludzi.

 • Okazuje się, że teraz jestem adorowany, chciany, lubiany i doceniany w każdym towarzystwie, w każdej strukturze społecznej i w każdej hierarchii.

 • Okazuje się, że zwalniając siebie z odpowiedzialności za innych znacznie łatwiej i skuteczniej im pomagam i przyjmuję pomoc od nich.

 • Teraz moje działania i moja postawa wzbudzają coraz większy szacunek, uznanie i cenienie mojej osoby.

 • Teraz przyciągam do siebie życzliwość, wsparcie i miłość ze strony bliskich mi osób.

 • Teraz zwalniam siebie z odpowiedzialności za innych.
 • To dobre, zdrowe i na miejscu, że zwalniam siebie z odpowiedzialności za innych.
 • Teraz mam przy sobie osoby, którym ufam, przy których jestem bezpieczna i przy których jest mi dobrze.

 • Teraz łatwo rozpoznaję i przyciągam do siebie osoby, którym pomagam, zachowując przy tym dobre osobiste samopoczucie i czas na swoje sprawy i przyjemności.

 • Teraz moje zdrowie, moje ciało i moja energia służy mnie, mojemu rozwojowi, mojej harmonii i mojemu szczęściu.
 • Teraz skutecznie pomagam innym dając im dobry przykład własnym rozwojem, własnym uzdrowieniem i kształtowaniem własnego celu i sensu mojego życia.

 • Tak naprawdę moją wartość i moje wartości mogę w pełni wykorzystywać dla siebie, dla własnej radości wygody i przyjemności.
 • Teraz umiejętnie pomagam innym i dziele się dobrem z innymi, dając im dobrzy przykład własnym szczęściem, bogactwem i wartościami.
 • Teraz umiejętnie, skutecznie i jedynie wtedy, gdy to czuję i mam w tym przyjemność, pomagam tym, którzy są otwarci na moją pomoc, doceniają moją pomoc i okazują wdzięczność za moją pomoc.

 • Teraz akceptuję intencje, wybory, kryteria, kierunki i tempo rozwoju innych.

 • Teraz doskonale dogaduje się z innymi w każdej ważnej kwestii i dziedzinie.

 • Teraz przyciągam do ludzi na bliskie mi osoby, z którymi się akceptujemy, rozumiemy i wspieramy.

 • Teraz w moim otoczeniu znajdują się pozytywne i wspierające mnie osoby, przy których jestem bezpieczna, spokojna i szczęśliwa.

 • Teraz moim zachowaniem i działaniem sprawiam, że jestem doceniana i szanowana przez bliskie mi osoby.

 • Teraz pomagam, uzdrawiam i wyrażam miłość do innych dając im dobry przykład własną osobą, miłością do siebie i osobistym szczęściem.

 • Teraz widzę sens, przyjemność, wartość i korzyści dla mnie w utrzymywaniu dobrych i bliskich relacji.

 • Mam grono wspaniałych przyjaciół wokół siebie, przy których wzbogacam swój światopogląd, pasję i zainteresowania.

 • Teraz przyciągam do siebie wartościowych ludzi na przyjaciół.

 • Staję się w pełni wolna i niezależna, i teraz na tych zasadach obcuję z tymi, którzy są mi prawdziwie bliscy, życzliwi i kochający mnie.

 • Teraz w moim otoczeniu znajduje się grono wartościowych, życzliwych mi i przyjacielskich wobec mnie osób, przy których czuję się dobrze, swobodnie i bezpiecznie.

 • Teraz łatwo zwracam wolność tym, których nie czuję, którzy nie oceniają mnie prawdziwie i których towarzystwa nie potrzebuję.

 • Teraz ufam sobie, dzięki czemu przyciągam do siebie ludzi godnych mojego zaufania, przy których w pełni realizuję się jako kobieta sukcesu, prywatnie i zawodowo.

 • Teraz jestem otwarta i kieruję się w stronę ludzi mi życzliwych, pogodnych, przyjaznych wobec mnie i wspierających mnie.

 • Teraz cieszę się dobrymi relacjami z osobami bliskimi mi uczuciowo.

 • Teraz ciągnie mnie do pozytywnych doświadczeń i pozytywnych relacji z ludźmi.

 • Teraz doskonale odnajduje się w społeczeństwie i w śród wartościowych ludzi z moimi celami, kryteriami i sposobem bycia.

 • Teraz całkowicie i do końca wybaczyłam, odpuściłam i zwróciłam wolność sobie i wszystkim, którzy nie mieli spokojnych, pokojowych i życzliwych wartości, którzy nie byli wobec mnie pokojowo nastawieni i nie tworzyli życzliwych ze mną relacji.
 • Teraz tworzę i realizuję nowe, pozytywne i w pełni satysfakcjonujące mnie wartości życiowe, nowy pozytywny i spokojny światopogląd i życzliwe relacje z ludźmi.

 • Tak naprawdę jestem wrażliwa, empatyczna i zarazem wolna od przejmowania się problemami innych.

 • Teraz spotykam wartościowych dla mnie ludzi, z którymi doskonale się porozumiewam i tworzę przyjacielskie relacje.

 • Teraz cieszę się świadomością i przejawem mojej własnej wartości oraz dobrymi kontaktami i relacjami z ludźmi.

 • W moim otoczeniu znajduje się grono wartościowych i przyjacielskich wobec mnie osób, z którymi łączy mnie wspólna pasja, światopogląd i radość ze wspólnie spędzanego czasu.

 • Teraz skutecznie i owocnie pomagam innym dając im dobry przykład własnym szczęściem i rozwojem.

 • Okazuje się, że gdy doświadczam dostatku i obfitości, zachowuję dobre, życzliwe i przyjacielskie relacje z innymi.

 • Okazuje się, że teraz, również towarzysko, potrafię zainteresować innych moją osobą.

 • Teraz mam odpowiednie środki, możliwości, czas i kontakty z wartościowymi ludźmi, dzięki którym z łatwością i pełną satysfakcją realizuję swoje pasje, cele i plany.

 • Teraz doświadczam bliskich, życzliwych i dobrych dla mnie relacji.

 • Okazuje się, że jestem lubiana, doceniana i szanowana przez osoby w swoim otoczeniu.

 • Teraz pomagając i wspierając innych zachowuję swój spokój ducha, pogodę ducha, osobistą radość i życiowe zadowolenie.

 • Teraz z łatwością i naturalnie przejawiam swoją wartość również w towarzystwie i potrafię zainteresować innych moją osobą.

 • Bez względu na to, jakich miałam rodziców i dzieciństwo teraz mam odpowiednie wsparcie i oparcie w bliskich mi osobach.

 • Cieszę się coraz lepszym kontaktem z sobą i z ludźmi w moim otoczeniu.

 • Okazuje się, że jestem akceptowana, szanowana i doceniana przez innych również, gdy okazuję innym swoje wzrastające bogactwo.

 • Ufam, że przemiany we mnie i w moich bliskich są korzystne dla nas i naszego wspólnego życia.

 • Teraz ludzie pozytywnie zwracają uwagę na to, co mówię, wyrażam i daję do zrozumienia.

 • Teraz tak się układa moje życie zawodowe i osobiste, że zawsze mam odpowiednio dużo środków, energii, pasji i czasu dla swojej rodziny.

 • Teraz cieszę się szczęściem rodzinnym, dobrymi relacjami z bliskimi i wizją naszej wspólnej, szczęśliwej przyszłości.

 • Teraz cieszę się zrozumieniem, miłością i szczęściem rodzinnym.

 • Wszystkie moje decyzje i działania okazują się trafne, skutecznie i owocne dla mnie i mojej rodziny na teraz i na przyszłość.

 • Tak naprawdę jestem godna miłości, radości i przyjemnego doświadczania wolnego czasu z bliskimi.

 • Teraz doskonale równoważę bycie dobrą z cieszeniem się przyjmowanym dobra od innych.

 • Teraz znajduję dobre, skuteczne i korzystne sposoby pomagania innym.

 • Mój charakter teraz cechuje się akceptacją, empatią, życzliwością i spokojem, co w codziennym życiu daje mi pewność siebie, zadowolenie z siebie i konstruktywne dla mnie relacje z innymi.

 • * * *

 • Teraz tak się układa moje życie, że w odpowiednim czasie realizuje się w nim wszystko to, co mnie cieszy, satysfakcjonuje i pozwala mi się realizować jako kobieta, partnerka i matka.

 • Teraz stwarzam sobie odpowiednie warunki do tego by trwale przejawiać miłość, czułość i namiętność w związku miłości, jednocześnie realizować się w nim jako mama.

 • Jestem spokojna o to, że teraz jestem z odpowiednim dla mnie partnerem, trwałym, wiernym, oddanym i właściwym dla mnie na teraz, dla naszej przyszłości i dla naszego dziecka.

 • Moje ciało, emocjonalność i moje życie już teraz są w pełni przygotowane do posiadania potomstwa.

 • Teraz będąc w ciąży dostaję zrozumienie, wsparcie i miłość ze strony bliskich i mojego otoczenia.

 • Teraz tak się układa moje życie, że jestem jednocześnie spełnioną kobietą, panterką atrakcyjnego mężczyzny i matką moich dzieci.

 • * * *

 • Tera dzięki spontanicznemu wyrażaniu siebie prawdziwej, moja potrzeba miłości, uznania i docenienia jest naturalnie zaspokojona.

 • Okazuje się, że im bardziej darzę miłością i im bardziej przyjmuję miłość tym bardziej jestem nagradzana miłością, szczęściem i życiowym spełnieniem.

 • Coraz bardziej utwierdzam się w swoim prawie do miłości, w swojej zdolności do miłości i w możliwościach życia w miłości.

 • Teraz coraz bardziej przejawiam umiejętność kochania i wyrażania miłości oraz przyjmowania miłości.

 • Okazuje się, że im bardziej otwieram się na miłość i bliskość tym bardziej odnajduję siebie prawdziwą i utwierdzam się w moim własnym trwałym szczęściu.

 • Wobec dzieci i innych:

 • Cieszę się coraz lepszą relacją ze swoimi dziećmi i umiejętnością motywowania ich do dobrego i szczęśliwego życia.

 • Teraz moje życie tak się kształtuje, że staje się dobrą inspiracją dla zdrowego rozwoju i szczęścia moich dzieci.

 • Okazuje się, że taka, jaka jestem, jestem dobrą mamą i pozytywnie mobilizuję moje dziecko do dobrego rozwoju, czucia się wartościowym i sięgania po dobre wartości życiowe.

 • Teraz umiejętnie przekazuję mojemu dziecku mądrość, pozytywne wartości i życiową siłę.

 • Okazuje się, że jestem dobrą, kochaną i szczęśliwą matką.

 • Teraz umiejętnie inspiruję i motywuję swoje dzieci do rozwoju i szczęśliwego życia.

 • Teraz udaje mi się w bezpieczny sposób przejść przez okres ciąży i urodzić zdrowe i szczęśliwe dziecko.

 • Teraz patrzę w czysty, dobry i szczęśliwy sposób na moje macierzyństwo.

 • Okazuję się być dobrym ojcem i bliską osobą dla mojej córki.

 • Teraz mam odpowiednio dużo cierpliwości, zrozumienia i trafności w relacjach z moimi dziećmi.

 • Teraz umiejętnie i skutecznie motywuję i inspiruję moje dzieci do rozwoju, dobrego życia i dobrego charakteru.

 • Tak naprawdę potrafię i zapewniam mojej córce atrakcyjne, szczęśliwe i inspirujące dzieciństwo.

 • Teraz wierzę w moje dzieci, w ich zdolności, w ich zasoby i ich dobre perspektywy na przyszłość.

 • Teraz tak umiejętnie motywuję moje dzieci, że same z siebie chętnie i pozytywnie się rozwijają i realizują.

 • Teraz mądrze, umiejętnie i w zgodzie z innymi wychowuje i motywuję moje dzieci.

 • * * *

 • Tak naprawdę jestem wolna od odpowiedzialności za życie, emocjonalność i stan zdrowia innych.

 • Teraz staję się coraz bardziej wolna od odpowiedzialności za innych i coraz bardziej skupiona na realizacji moich uczuć oraz celów, planów i pasji.

 • Teraz całkowicie i do końca zwalniam siebie odpowiedzialności za brak mocy, zaradności i szczęścia innych.

 • Teraz jestem wolny od przejmowania się problemami, przewrażliwieniem i ograniczeniami innych ludzi.

 • Jestem wolna od przejmowania się opinią i odmiennością innych.

 • Jestem wolna od odpowiedzialności za innych, za ich wybory, decyzje, problemy, karmę i tempo rozwoju.

 • Moje obecne wzrastające życiowe szczęście jest wolne od wpływów kryteriów, kierunków i tempa rozwoju innych.

 • Teraz akceptuję emocjonalność i niedojrzałość innych oraz ich brak uprzejmości, dobroci, wrażliwości i zrozumienia.

 • Teraz ja i wszystkie osoby, które z sobą wiązałam, jesteśmy wolni i idziemy własną droga miłości, rozwoju i szczęścia.

 • Teraz akceptuję tych, którzy są niedojrzali emocjonalnie oraz ich brak uprzejmości, dobroci, wrażliwości i zrozumienia.

 • Zwracam wolność wszystkim kulturom, wyznaniom i pochodzeniom.

 • Jestem wolny od patrzenia na innych przez pryzmat ich religii, kultury i pochodzenia.

 • Teraz w każdym człowieku dostrzegam jego wartość i prawo do wolnego wyrażania siebie.

 • Teraz zwalniam siebie z wszelkich zobowiązań narzuconych mi przez innych i teraz realizuję się i przejawiam wobec innych w zgodzie z własnym czystym sumieniem.

 • Teraz umiejętnie z wyczuciem i z taktem inspiruje moich bliskich do dobrych relacji, do rozwoju i wzrostu.

 • Teraz skutecznie i umiejętnie pomagam innym, przede wszystkim dając im dobrzy przykład własnym szczęściem, własną samodzielnością i zaradnością.

 • Wybaczam moim rodzicom, że mnie nie adorowali, nie kochali i nie chcieli tworzyć ze mną wspólnej rodziny.

 • Wybaczam sobie, że zwątpiłem w prawdziwą, pełną i trwałą miłość i bałem się życia bez takiej miłości.

 • Wybaczam sobie, że przy rodzinie i innych nie dawałam sobie wolności własnych wyborów, własnych kryteriów życiowych i prawa do własnego, swobodnego i szczęśliwego życia w pełnym szczęściu, dostatku i miłości.

 • Wybaczam, odpuszczam i zwracam wolność wszystkim, do których miałem pretensje.

 • Wybaczam moim rodzicom, że mnie nie kochali tak jak tego potrzebowałam, nie poświęcali mi odpowiednio dużo swojego czasu, energii, uwagi i miłości i nie dawali dobrego przykładu swoją relacją.

 • Wybaczam, odpuszczam i zwracam wolność wszystkim, którzy nie traktowali mnie jako osobę równie wartościową i akceptowaną w towarzystwie.

 • Afirmacja dla osoby z syndromem „maminsynka”:
 • Teraz doskonale odnajduję się, a nawet tworzę sile i szczęśliwe więzi z nowo poznanymi osobami.

 • Afirmacja przeciw szantażowi emocjonalnemu ze strony rodziców:
 • Zwalniam siebie z wszelkich nieświadomych ślubów, zobowiązań i szantażów moich rodziców.
 • Wybaczam moim rodzicom, że wzbudzali we mnie poczucie obowiązków wobec nich.
 • Wybaczam sobie, że przejmowałam się wyobrażeniami, presją i przestrogami moich rodziców.
 • Teraz jestem już wolna od wszelkich zobowiązań, przymusów i poczucia winy wobec innych.
 • Teraz tworzę relacje z ludźmi na bazie szczerej wdzięczności, miłości i szacunku.


Zobacz pozostałe kategorie:

Afirmacje na podniesienie poczucia własnej wartości »

Na cel życia, sens życia, życiowe wartości, osobowość, potencjał i sukcesy »

Dla dostatku, na dobrą pracę i własną działalność »

Na udany związek partnerski, dla kobiecości, męskości, seksualności i atrakcyjności w związku »

Na zdrowie, dobry wygląd i dobre samopoczucie »

Wybaczające, oczyszczające, uwalniające »Dowiedz się więcej o książce Afirmacje Sukcesywne:

Opis książki »

Zakup książki »


Poleć to znajomym  


Zakup książki !Książki: "AFIRMACJE SUKCESYWNE"
oraz "DZIECI REGRESJI"
do kupienia na stronie autora.
Tylko tutaj na życzenie z dedykacją od autora.


Nazywam się Robert Krakowiak.
Od 1996 roku współpracuje z ludźmi pomagając im uwolnić się od wpływów doświadczeń z przeszłości, które nie pozwalały im realizować zaplanowanych przez siebie celów i żyć pełnią życia.
Zobacz opinie moich klientów »
Więcej o mojej pracy »
To do czego doprowadziła mnie owa pomoc zawarłem w swoich książkach i poprzez nie chcę dzielić się z Wami swoją wiedzą, która pomogła już wielu ludziom.

Kontakt ze mną:AFIRMACJE SUKCESYWNE

Afirmacje Sukcesywne

Opisuje zaawansowaną technikę pracy z afirmacjami. Nauczy Cię ona, jak układać, uwiarygodniać, stopniować i precyzować afirmacje pod kątem konkretnej osoby, konkretnego celu oraz etapu jego realizacji. Nauczy Cię również tego, jak skutecznie z nimi pracować. Książka mówi o tym, jak zmienić swój zewnętrzny, ale i wewnętrzny stan, czyli jak zmienić swoje życie i jak umieć się nim cieszyć. Zawiera wiedzę teoretyczną, jak również część praktyczną, która pozwala samodzielnie pracować nad sobą.
zobacz opis »
DZIECI REGRESJI
- Uzdrawianie dzieciństwa

Dzieci Regresji - Uzdrawianie dzieciństwa

Jeśli w Twoim życiu nie układa się tak jak chciałeś, jeśli czujesz w sobie opór, niemoc czy bezsilność w realizacji swoich celów, to ta książka pomoże Ci w odnalezieniu tego przyczyn, w uwolnieniu się od nich i otworzy Ci drogę do sukcesów. Książka ta ma za zadanie pomóc uwolnić się od przeszkadzających w dorosłym życiu: emocji, blokad i napięć pochodzących z okresu dzieciństwa. Przy okazji uczy umiejętnie, zdrowo i świadomie wychowywać własne potomstwo, by prawidłowo się rozwijało i mogło pozwolić sobie na szczęśliwe życie.


Wykłady wideo

"Usłyszałem kiedyś stwierdzenie, iż człowiek został stworzony bez instrukcji obsługi. Przyglądając się ludzkiemu zachowaniu stwierdziłem, że coś w tym jest. Wystarczy przyjrzeć się temu, w jaki sposób ludzie traktują się nawzajem i jakie konsekwencje przynoszą ich nieprzemyślane decyzje by przekonać się, że człowiek rzeczywiście nie potrafi posługiwać się swoim życiem."
Subskrypcj@


Jeżeli chcesz otrzymywać informacje
o moich kursach i wykładach
wpisz swój adres E-mail.

Duchowa.pl © Robert Krakowiak,
Wszystkie prawa zastrzeżone.